Wetenschapsagenda 31 januari – 4 februari

januari 31, 2022

Natasja Schutter: Loneliness and social isolation in older adults: consequences, vulnerability and the role of depression

Donderdag 3 februari 2022
Promotie (VU), 11:45 u, Aula

Eenzaamheid en sociale isolatie stijgen met de leeftijd. Vaak gaat dit gepaard met meer ziekte (morbiditeit) en meer sterfte, hoewel niet duidelijk is wat de oorzaken daarvan zijn. Schutter is nagegaan hoe vaak eenzaamheid en sociale isolatie voorkomen bij ouderen en welke verbanden er zijn met sterfte en morbiditeit. Ook onderzocht ze de rol van depressie hierbij. Ze heeft onder andere ontdekt dat zowel eenzaamheid als een beperkt sociaal netwerk het risico op sterfte verhogen bij ouderen. Ook zag ze een verband tussen eenzaamheid en een verlaagd stress-hormoon (cortisol); dit speelt mogelijk een rol bij lichamelijke ziekte en sterfte. Er was geen verband te vinden tussen eenzaamheid en hart- en vaatziekten.

De promovenda laat ook zien dat de prevalentie van eenzaamheid bij oudere psychiatrische patiënten zeer hoog is (80%). Het hebben van een partner en het leven in een huishouden van drie of meer personen kan de ernst van de depressie doen afnemen.

Schutte concludeert dat het belangrijk is om te vragen naar eenzaamheid. Daarnaast moeten sociale factoren in kaart worden gebracht bij oudere cliënten met psychiatrische aandoeningen. Zicht krijgen op eenzaamheid en de sociale situatie moet een onderdeel worden van de behandelrichtlijnen voor depressie.
Link naar proefschrift 


Richard Vijverberg: Care needs of children and adolescents in psychiatry: steps towards personalized mental healthcare

Maandag 31 januari 2022
Promotie (VU), 13:45 u, Aula

Link naar proefschrift 


Pim Gilijamse: Assessing and targeting insulin resistance

Maandag 31 januari 2022
Promotie (UvA), 14:00 u, Agnietenkapel

Link naar proefschrift


Inge van der Werf: Splicing deregulation and splicing modulation in acute myeloid leukemia: DNA is not destiny

Dinsdag 1 februari 2022
Promotie (VU), 15:45 u, Aula

Link naar proefschrift


Marga Hoogendoorn: Quantification of nursing workload and the need for nursing staff on the Intensive Care

Woensdag 2 februari 2022
Promotie (UvA), Agnietenkapel

Kritiek zieke patiënten op de Intensive Care (ICU) hebben veel zorg nodig. Het is belangrijk om de hoeveelheid verpleegkundige zorg; de zorgzwaarte, vast te stellen, om de behoefte aan verpleegkundig personeel te beoordelen. Hoogendoorn heeft de beoordeling van bestaande scoringssystemen onderzocht voor het meten van de zorgzwaarte op de IC en of deze gerelateerd zijn aan de ervaren werkdruk door IC-verpleegkundigen. Ook heeft ze onderzocht wat de impact is van covid-19 op de werkdruk van IC-verpleegkundigen.

De Nursing Activities Score (NAS) is het beste systeem om de zorgzwaarte op de IC te meten en de inzet van verpleegkundig personeel in te plannen. De ervaren werkdruk wordt beïnvloed door de ernst van de ziekte van de patiënt waarvoor de verpleegkundige zorgt. Daarnaast ervaren leerling-verpleegkundigen eerder een hoge werkdruk. Het is belangrijk om de optimale werkdruk per verpleegkundige te vinden. Hoogendoorn laat zien dat verpleegkundigen in de covid-periode werden geconfronteerd met zowel een significant hoger aantal patiënten als een significant hogere NAS per verpleegkundige.

Vanwege de belangrijke rol van zorgzwaartesystemen zal de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de NAS verbeterd moeten worden voor een goede vertaling naar het benodigde verpleegkundige personeel. Ook is het belangrijk om bij de planning van verpleegkundig personeel naast de zorgzwaarte van de patiënt ook rekening te houden met factoren zoals de ernst van de ziekte van de patiënt en het opleidingsniveau van de verpleegkundigen.

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor verdere ontwikkeling van landelijke richtlijnen over verpleegkundige capaciteit; er is aandacht nodig voor zowel het aantal bedden als voor de zorgzwaarte per verpleegkundige.
Link naar proefschrift


Inge Jager: Misophonia revised new insights in phenomenology and psychotherapy

Donderdag 3 februari 2022
Promotie (UvA), 16:00 u, Agnietenkapel

Misofonie is een vorm van verminderde geluidstolerantie. Misofonie betekent letterlijk ‘haat tegen geluid’. Bij mensen met Misofonie treden gevoelens van woede en walging op bij het horen van bepaalde, meestal door mensen geproduceerde, geluiden. Vaak betreft het mond- en keelgeluiden als smakken, slikken, ademhalen en kuchen. De wetenschappelijke literatuur beschreef 20 jaar geleden voor het eerst misofonie. Het onderzoek naar misofonie staat nog in de kinderschoenen. Jager heeft onderzocht of misofonie bestaansrecht heeft als psychiatrische diagnose en wat dan de diagnostische criteria zijn. Ook heeft ze gekeken of cognitieve gedragstherapie (CGT) effectief is voor de behandeling van misofonie op korte en lange termijn. Verder onderzocht Jager de mogelijkheid van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapie als alternatieve behandeling.

Jager concludeert dat misofonie een aparte psychiatrische diagnose is die herziene diagnostische criteria vereist. Uit het onderzoek van Jager blijkt dat misofonie met CGT goed te behandelen is, het behaalde effect na 1 jaar blijft bestaan. Ten slotte is uit een pilotstudie bij 10 misofoniepatiënten gebleken dat EMDR mogelijk een aanvullende of alternatieve therapie is.
Link naar proefschrift


Carmen Blanken: Valvular and coronary blood flow quantification by cardiac 4D flow MRI

Donderdag 3 febrauri 2022
Promotie (UvA), 10:00 u, Agnietenkapel

Link naar proefschrift


Renske Oude Nijhuis: Moving forward: new insights into esophageal motility disorders

Donderdag 3 februari 2022
Promotie (UvA), 13:00 u, Agnietenkapel

Link naar proefschrift 


Donderdag 3 februari 2022
Promotie (VU), 13:45 u, Aula

Link naar proefschrift


René Post: Treatment strategies to improve clinical outcome in aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Vrijdag 4 februari 2022
Promotie (UvA), 10:00 u, Agnietenkapel

Link naar proefschrift 


Eveline Agnes van Beeck Calkoen: Etiological evaluation of sensorineural hearing loss in children

Vrijdag 4 februari 2022
Promotie (VU), 13:45 u, Aula

Link naar proefschrift 


Steven Uittenboga: The detection and diagnosis of atrial fibrillation and the pulmonary veins

Vrijdag 4 februari 2022
Promotie (UvA), 14:00 u, Aula


Lisa Gottlieb: Atrial fibrillation and the pulmonary veins

Vrijdag 4 februari 2022
Promotie (UvA), 16:00 u, Agnietenkapel

Link naar proefschrift

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl