(Gesloten) Afdelingsmanager Gelre Oncologisch Centrum, Gelre Ziekenhuis

juni 10, 2021

Heb jij ruime managementervaring, bij voorkeur binnen een poliklinische setting, sta jij voor een optimaal ingerichte patiëntenzorg en heb jij affiniteit met oncologie? Gelre ziekenhuizen is op zoek naar een proactieve en ondernemende afdelingsmanager die zich in een transformerende rol gaat bezig houden met de verdere inrichting, ontwikkeling en het managen van het Gelre Oncologisch Centrum.

Afdeling

Sinds medio 2020 wordt middels een projectorganisatie gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisatie van het Gelre Oncologisch Centrum (GOC) op locatie Apeldoorn en een eenduidige werkwijze Gelre breed. Dit project bevindt zich inmiddels in de afrondende fase en nu volgt gefaseerd de implementatie en realisatie van de plannen. Komende jaren wordt er toegewerkt naar een multidisciplinaire polikliniek met als uitgangspunt de zorg voor de patiënt met kanker te verbeteren van goede naar excellente zorg. Dit wordt gerealiseerd door het ontwikkelen van een oncologisch centrum met multidisciplinaire spreekuren waar de zorg rondom de patiënt georganiseerd wordt. De zorgprofessionals werken in dit centrum nauw samen en afspraken worden zoveel mogelijk op hetzelfde dagdeel gepland. De monodisciplinaire oncologische zorg blijft op zowel de locatie Zutphen als ook de poliklinische zorg in de buitenpoliklinieken aangeboden, om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt aan te bieden. Regionaal is er een samenwerkingsverband Regionaal Oncologisch Netwerk (RON). Het RON is een samenwerking met Isala en RTG (Radiotherapiegroep).

Na de opening van het GOC in 2021, met als start de mamma en GE oncologie, worden alle oncologische activiteiten stap voor stap binnen een paar jaar bij elkaar gebracht. Het aantal medewerkers van het GOC omvat circa 30 fte (bij de start ca. 20 fte), met een diversiteit aan medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, PA, gespecialiseerd verpleegkundigen en TWC-ers. Ondersteunende medewerkers zoals diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen komen voor een consultvraag naar het oncologisch centrum.

Werkzaamheden

Je bent verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van het GOC. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfskundig manager en medisch manager. Het doorontwikkelen houdt o.a. het volgende in: de begeleiding van de verbouw, het verder ontwikkelen van de oncologische zorgpaden en het  implementeren van het projectplan inclusief de bemensing van het GOC. Ten tijde van de opening van het GOC zijn de zorgpaden mamma en GE geïmplementeerd en de resultaten per zorgpad transparant. Ook is op dat moment de planning van de implementatie van de daarop volgende zorgpaden gereed.

Wanneer het oncologisch centrum staat, verandert je takenpakket gefaseerd. De focus zal meer verschuiven naar het managen van het oncologisch centrum. Je bent samen met een medisch manager integraal verantwoordelijkheid voor productie, personeel, financiën, kwaliteit, beleidsontwikkeling en innovatie. Hierbij is er op het gebied van kwaliteit en innovatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de programmamanager oncologie. De focus is gericht op de resultaten van zorg, het met elkaar behalen van de gestelde doelen en het continu verbeteren en op elkaar afstemmen van processen.

Functie eisen

Er wordt gezocht naar een proactieve en ondernemende manager, die plannen kan ontwikkelen en implementeren. Een manager die het beste uit de omgeving en uit zichzelf weet te halen en die zich verwant voelt met de klantbelofte en kernwaarden van Gelre Ziekenhuizen; persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend. Een manager die overstijgend denkt en daarbij een gelijkwaardige gesprekspartner voor de medisch specialisten is. Voor de functie is het belangrijk dat de manager beschikt over een coachende stijl van leidinggeven, faciliteert en beslissingen durft te nemen. Ruime ervaring met het werken binnen een complexe polikliniekorganisatie is een belangrijke voorwaarde.

Als afdelingsmanager ben je voor de omgeving zichtbaar en aanspreekbaar, weet een extern netwerk op te bouwen en zoekt de samenwerking met de collega afdelingsmanagers. Je staat voor een optimaal ingerichte patiëntenzorg en faciliteert professionals bij de uitvoering hiervan. Affiniteit met oncologie is een belangrijke voorwaarde. Je kunt snel schakelen tussen tactisch en operationeel niveau.

Daarnaast beschik je over:
• Een afgeronde relevante management opleiding op HBO-niveau.
• Ruime kennis van bedrijfsvoering en processen binnen de een zorgorganisatie.
• Minimaal vijf jaar managementervaring in een complexe (zorg)werkomgeving.

Het aanbod

• Een uitdagende functie waarin jouw rol als afdelingsmanager transformeert in lijn met de ontwikkeling van het oncologisch centrum.
• Een contract voor 24-32 uur per week.
• Het salaris voor deze functie is conform CAO ziekenhuizen en ingeschaald in FWG 60.
• Een aanstelling voor onbepaalde tijd is wat het Gelre ziekenhuis voor ogen heeft en van belang achten voor de verdere ontwikkeling van de afdeling. Zoals gebruikelijk wordt in eerste instantie een aanstelling voor de duur van 1 jaar gehanteerd.

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl