(Gesloten) Medisch directeur bij Bernhoven

mei 26, 2021

De medisch directeur is primair verantwoordelijk voor het realiseren van de ambities van Bernhoven vanuit medisch perspectief. Hierbij is van belang dat de inzet van vakgroepen optimaal is en kwaliteit van zorg gewaarborgd wordt. De medisch directeur werkt bij het realiseren van deze ambities samen met de directeur financiën en bedrijfsvoering en met de bedrijfsleider medische staf en de medisch leider Kwaliteit en Veiligheid. Als lid van het directieteam is de medisch directeur medeverantwoordelijk voor de realisatie van de ambities van Bernhoven als geheel. De medisch directeur is integraal verantwoordelijk voor het medisch zorgbedrijf en de vakgroepen die hierin werkzaam zijn.

Wat zet je in?

De medisch directeur die Bernhoven zoekt is een medisch specialist met een daadkrachtige persoonlijkheid en uitstekende communicatieve vaardigheden, empathisch, een natuurlijk leider, toegankelijk en transparant. Heeft affiniteit met de strategie van Bernhoven en een duidelijke visie op de zorg in de toekomst en is in staat deze visie over te brengen en te implementeren in de organisatie. Is in staat Bernhoven te positioneren (zowel extern als intern) en de samenwerking te zoeken in het externe (keten)netwerk. Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch/directieniveau en de werkvloer, bent verbindend en motiverend, en zichtbaar in de organisatie. Je hebt een luisterend oor voor alle medewerkers, hoort en spreekt hun taal, en kan hen inspireren en enthousiasmeren om de nieuwe strategie ‘Samen werken aan gezondheid’ te gaan realiseren. De medisch directeur zorgt voor optimale samenwerking in het medisch zorgbedrijf en doet dat op basis van afgesproken, duidelijke kaders.

Wat heb je nodig?

  • Academisch werk- en denkniveau, geneeskunde en (executive) managementopleiding
  • Ervaren medisch specialist (minimaal profielarts KNMG) met gevoel voor strategie en bedrijfsvoering
  • Relevante leidinggevende/ bestuurlijke werkervaring aan professionals op directie/bestuursniveau
  • Meerjarige ervaring in een ziekenhuis
  • Ruime kennis van, ervaring met en inzicht in de diverse aspecten van het medisch zorgbedrijf
  • Uitgebreide informatie is beschikbaar via https://bit.ly/3epOjjL, kopieer hiervoor de link en plaats deze in je internetbrowser

Wat krijg je?

  • De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op
  • De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) klasse 5
  • Uitgebreide informatie is beschikbaar via https://bit.ly/3epOjjL, kopieer hiervoor de link en plaats deze in je internetbrowser

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl