Senior beleidsadviseur acute zorg

Locatie:
Aantal uren per week: 32
Afdeling/specialisme: Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
Vacaturenummer: 2021.089
Sluitingsdatum vacature: 19-3-2021

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is een vereniging van elf regionale acute zorgnetwerken. Binnen elk netwerk heeft één ziekenhuis de opdracht samen met zorgverleners in hun regio (waaronder huisartsenposten, ambulancediensten en de regionale ziekenhuizen) te werken aan een optimale acute zorgketen. Dit krijgt invulling in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Essentieel hierbij is dat iedere patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plek wordt behandeld. De elf ziekenhuizen, die zijn aangewezen door VWS, hebben naast de taak het ROAZ te coördineren en faciliteren ook taken op het gebied van de traumazorg en het opleiden, trainen en oefenen (OTO) voor rampen en crises. Tevens vervullen zij een belangrijke coördinerende taak bij de aanpak van de Covid-19 pandemie.

De aangewezen ziekenhuizen hebben zich verenigd in het LNAZ. Het bureau LNAZ ondersteunt de leden bij de uitvoering van hun taken op het gebied van traumazorg, acute zorg/ROAZ, de Covid-pandemie en crisisbeheersing/ OTO. Het bureau coördineert landelijk beleid, ondersteunt projecten en behartigt gezamenlijke belangen.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is een topklinisch ziekenhuis en traumacentrum. Het ETZ is één van de elf leden van het LNAZ. 

Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft een vacature voor een 

Senior beleidsadviseur Acute Zorg
32 uur per week

Jouw uitdaging

 • Draagt samen met de leden zorg voor het opstellen en uitdragen van landelijk beleid om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorgketen te verbeteren. 
 • Adviseert en ondersteunt de leden bij het opstellen van beleidsnotities die bijdragen aan het verbeteren van de acute zorgketen.
 • Geeft uitvoering aan projecten en activiteiten binnen de vereniging. 
 • Bereidt overleggen voor en zorgt voor verslaglegging.
 • Vertegenwoordigt het LNAZ in landelijke overleggen, werkgroepen/projecten met externe partijen.
 • Onderhoudt contacten en bouwt mee aan een sterk netwerk en levert een positieve bijdrage aan de beeldvorming van het LNAZ. 
 • Legt verantwoording af aan het hoofd bureau LNAZ.

Jouw werkomgeving

Het bureau LNAZ is gehuisvest in Utrecht en er zijn acht medewerkers werkzaam. Er is regelmatig overleg met de elf regio’s en met externe partijen.

Jouw profiel

 • Afgeronde opleiding op academisch niveau op het gebied van beleid/management/ bedrijfskunde/bestuurskunde/gezondheidswetenschappen.
 • Kennis van ontwikkelingen in de zorg en de organisatie van de gezondheidszorg.
 • Kennis en ervaring op het gebied van advisering en projectmanagement.
 • Een aantal jaren relevante werkervaring, bij voorkeur in de acute zorg.
 • Samenwerkings- en oplossingsgerichte werkhouding.
 • Sociaal vaardig en communicatief, in staat om partijen te verbinden.
 • Gedreven, flexibel en enthousiast.
 • Zelfstandig werkend.

Het aanbod

 • Contract voor de duur van 1 jaar met de intentie tot vaste aanstelling. 
 • Aanstelling voor 32 uur. 
 • Salaris volgens functie-indeling cao-ziekenhuizen in FWG 65. Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.620,- bij een volledige werkweek van 36 uur. 
 • Aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag, collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen, tegemoetkoming reiskosten.

Informatie sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met Arold Reusken, hoofd bureau LNAZ, (030) 210 62 70. 
CV en motivatiebrief kunnen worden gemaild naar secretariaatlnaz@lnaz.nl 

Bij indiensttreding doet het ETZ een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in het bezit zijn.

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Hofplein 20 (Spaces)
3032 AC Rotterdam

Fuse


T 010 226 48 20
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl