Grote subsidie Máxima MC voor onderzoek naar 24/7 monitoring zwangere vrouwen

augustus 11, 2021

Máxima MC (MMC) heeft drie miljoen euro subsidie ontvangen om zijn topspecialistische functie op het gebied van de geboortezorg verder te versterken. Met deze subsidie van ZonMw kan grootschalig onderzoek worden gestart naar het toepassen van elektrofysiologisch monitoren. Deze techniek, die is ontwikkeld in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), maakt het mogelijk om zwangere vrouwen en hun ongeboren kind 24 uur per dag in de gaten te houden. Hierdoor kunnen mogelijke complicaties eerder opgespoord worden. Ook ondersteunt de subsidie in het verder verbeteren van familiegerichte geboortezorg in MMC. 

Gelukkig verloopt het merendeel van de zwangerschappen probleemloos. Bij een klein aantal is er echter sprake van ernstige complicaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die te vroeg geboren dreigen te worden. Het is cruciaal om deze zwangere vrouwen goed te monitoren. Met de huidige technieken, zoals cardiotocografische (CTG) monitoring, kan dit maar een paar keer per dag en gedurende een korte tijd. Dit komt onder meer omdat een langdurige meting door de zwangere als onprettig wordt ervaren en dat er vaak assistentie van verpleegkundigen nodig is bij deze monitoring. 

Zwangere vrouw 24/7 monitoren
De subsidie van ZonMw maakt onderzoek mogelijk naar elektrofysiologisch monitoren. Hierbij wordt de elektrische activiteit van de hartspier van moeder en kind en de baarmoederspier heel accuraat gemeten. In tegenstelling tot CTG maakt deze techniek continue monitoring mogelijk. Zo kunnen de zwangere vrouw en haar baby 24/7 in de gaten worden gehouden. Hierdoor kunnen complicaties eerder worden opgespoord en kan op het juiste moment de juiste zorg worden ingezet. De methode is tot stand gekomen dankzij samenwerkingen met TU/e, e/MTIC en Nemo Healthcare en wordt in MMC vooralsnog ingezet in studieverband.

Lees hier verder.

Bron: Maxima MC
Datum: 11 augustus 2021


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl