Skip to main content

Blogs & Nieuws

Meer rust bij COPD-patiënt met telemonitoring in ziekenhuis

juni 3, 2023
Verpleegkundigen en artsen in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen monitoren vanaf nu als eerste ziekenhuis in Nederland COPD-patiënten op de spoedeisende hulp (SEH), acute opname afdeling (AOA) en opleidingsafdeling B20 via de CWZ Thuis app(Luscii). De patiënt krijgt door het gebruik van de app beter inzicht in zijn gezondheid, bouwt meer vertrouwen op en is […]

Ontspannen bevallen met VR bril bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix

mei 13, 2023
Sinds kort kunnen zwangere en bevallende vrouwen bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) gebruikmaken van een BirthVR bril. Met de VR-bril wanen zij zich voor even op het strand, in de bergen of in zee, waardoor zij zich kunnen ontspannen en de ervaren pijn wordt verzacht. Lotte Kroeze-Roolvink, obstetrieverpleegkundige op de afdeling Vrouw-Kind: “We zijn […]

Primio-app kan dankzij investering Healthy.Capital volgende stap zetten

maart 23, 2023
De tijd dat zorgmedewerkers urenlange trainingen en e-learnings moeten volgen, is wat Primio betreft voorbij. De mobiele kennisapp faciliteert op een eenvoudige, laagdrempelige én leuke manier gedragsverandering en kennisuitbreiding. Gezondheidszorginvesteerder Healthy.Capital gelooft in Primio. ‘Hiermee dragen we bij aan het terugdringen van het personeelstekort in de zorg.’

Nationale Roadmap: negen projecten ontvangen 140 miljoen euro voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur 

februari 22, 2023
Den Haag – embargo tot 20 februari 2013 (6 uur ochtend) Negen projecten ontvangen 140 miljoen euro om grootschalige wetenschappelijke infrastructuur op te zetten of te verbeteren. Het Nederlandse onderzoeksveld heeft gezamenlijk hun prioriteiten gesteld voor investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor de komende tien jaar in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Alleen […]

Wetenschaps communicatie: volwaardig onderdeel van academisch takenpakket

november 9, 2022
Voor veel wetenschappers is wetenschapscommunicatie iets dat ze ‘erbij’ moeten doen. Terwijl verbinding met de samenleving steeds belangrijker wordt, heeft deze taak nog geen volwaardige plaats binnen een academisch takenpakket. Binnen het programma Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! zijn behoeften en belemmeringen van wetenschappers op dit vlak geïnventariseerd en is een handreiking samengesteld. Deze handreiking, met concrete aanbevelingen voor kennisinstellingen, werd vandaag aangeboden aan minister Dijkgraaf van OCW.
Ehealth

Patiënten met spierziekte blij met digitale zorg

augustus 30, 2022
De afgelopen vijf jaar hebben revalidatiezorgverleners met behulp van een online zorgplatform het ziekteverloop van een groep patiënten met een spierziekte zoals ALS in de gaten gehouden. Promovendus Jochem Helleman van het UMC Utrecht onderzocht wat patiënten van deze digitale zorg vinden. Zijn conclusie: patiënten vinden zorg op afstand prettiger dan de traditionele zorg, met relatief veel afspraken op locatie. Ze voelen zich ook veiliger, omdat ze het gevoel hebben dat hun behandelteam voortdurend een oogje in het zeil houdt. Helleman promoveert op woensdag 31 augustus op dit onderwerp.
hofplein

Vergroening Hofplein zorgt voor koelere binnenstad

augustus 26, 2022
De gemeente Rotterdam heeft onderzoek laten doen naar het effect van de toekomstig nieuwe groene inrichting van het Hofplein op de hittestress in de binnenstad.
hartklachten

Beslishulp voor verbetering diagnose bij vrouwen met hartklachten

augustus 23, 2022
Utrecht, 23 augustus – Onderzoekers van het UMC Utrecht, de Tilburg University en het Amsterdam UMC ontvingen een subsidie van 300.000 euro van ZonMw om de diagnose en behandeling bij vrouwen met mogelijke hartklachten te verbeteren. De onderzoekers gaan een keuzehulp doorontwikkelen om vrouwen met hartklachten te helpen op tijd naar de huisarts te gaan en hen te ondersteunen bij het gesprek met de huisarts. Daarnaast brengen de onderzoekers een software-beslishulp naar de praktijk die helpt om te bepalen of extra beeldvormend onderzoek nodig is.
Hersenletsel

Lotgenotencontact niet-aangeboren hersenletsel?

augustus 18, 2022
We organiseren een lotgenotenbijeenkomst over omgaan met de gevolgen van een herseninfarct, hersenbloeding, TIA, ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.