Spaarne Gasthuis behaalt niveau zilver van Milieuthermometer Zorg

december 15, 2021

Op naar een duurzaam ziekenhuis van de toekomst

Het Spaarne Gasthuis is trots te kunnen vertellen dat wij van het Milieu Platform Zorg het zilveren niveau van de Milieuthermometer hebben ontvangen! Milieuthermometer Zorg
Dit betekent dat het Spaarne Gasthuis op het gebied van duurzaamheid het afgelopen jaar weer flinke stappen heeft gezet, en daarmee goed op weg is om te voldoen aan de Green Deal Duurzame Zorg, die wij in 2018 hebben ondertekend. Met het ondertekenen van de Green Deal hebben we ons als ziekenhuis gecommitteerd aan de 4 doelstellingen: CO– reductie, circulaire bedrijfsvoering en (ver)bouwen, medicijnresten uit het afvalwater en gezonde leefomgeving.

De Milieuthermometer is een belangrijk instrument om onze duurzame prestaties structureel te verbeteren en concreet te maken voor personeelsleden, patiënten, bezoekers en andere belanghebbenden. Vorig jaar behaalden we al het bronzen certificaat, waarmee we een basis hebben gelegd om onze duurzame bedrijfsvoering zichtbaar te maken en te borgen.
 
Zilveren Certificaat
Het zilveren certificaat betekent onder andere dat wij onze impact en voortgang meten. Ook richten we ons nu op duurzaam inkopen. We sturen voortaan nog sterker op het inkopen van duurzame producten, en nemen duurzaamheidscriteria standaard mee bij inkooptrajecten. Daarnaast hebben we in een CO2-routekaart uitgewerkt met welke maatregelen we op het gebied van energiebesparing en duurzame energie we onze CO2-reductie doelstelling gaan halen (in lijn met de klimaatdoelen van Parijs). Alle acties die wij doen publiceren we openbaar via ons jaarverslag duurzaamheid.

De beste zorg met de kleinste ecologische voetafdruk
Duurzaamheid is op dit moment een belangrijk onderwerp in de ziekenhuiswereld. Ziekenhuizen hebben een grote CO2-voetafdruk, en produceren dagelijks veel afval; tijdens de coronacrisis meer dan ooit. “Voor ons als ziekenhuis liggen er dus veel kansen om bij te dragen aan een duurzamere wereld”, aldus Pieternel Hummelen, bestuurslid Spaarne Gasthuis. “En die kansen grijpen we dan ook. Niet alleen door beleid maar ook door de enthousiaste inzet van onze medewerkers. Iedereen draagt zijn steentje bij aan het behalen van onze ambitie: de beste zorg met de kleinste ecologische voetafdruk”.

Duurzaam Spaarne Gasthuis
Wat doen we zoal op het gebied van duurzaamheid binnen het Spaarne Gasthuis? Een kleine greep uit de initiatieven die we in 2021 hebben gerealiseerd:We willen af van papier! Daarom doen we zoveel mogelijk digitaal. We zijn afgestapt van faxen, lab-aanvragen gebeuren digitaal en onze folders en vragenlijsten verstrekken we waar mogelijk digitaal aan patiënten.Op steeds meer afdelingen maken we het mogelijk om plastic, blik en drinkpakken te scheiden.Op de OK loopt een pilot om de verpakking van de steriele instrumentennetten te recyclen.10% van onze totale stroominkoop is regionaal opgewekte zonne-energie. Dit levert een CO2 -besparing van 1140 ton op!De afdeling eerste hart-long hulp is in september gestart met de inzameling van pacemakers om de waardevolle grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk te laten recyclen.We hebben een interne structuur opgezet voor meer hergebruik (intern en extern) van meubilair, apparatuur, etc.

Datum: 14 december 2021
Bron: Spaarne Gasthuis

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl