Promotie amsterdam UMC 16 November

november 18, 2020
Maandag 16 november
Promotie (VU), Aula, 11.45 uur
Judith Vloothuis-De Boone: Minder angst na beroerte door oefenen met een naaste 

Mensen met een beroerte herstellen beter als ze intensief oefenen. In het huidige revalidatieprogramma is dat lang niet altijd mogelijk, onder andere door een tekort aan zorgpersoneel. Onderzoekers van Amsterdam UMC en Reade hebben daarom het CARE4STROKE-programma ontwikkeld. Mensen met een beroerte oefenen naast de reguliere therapie met een naaste (veelal de partner). De oefeningen worden aangeboden via een app. Het CARE4STROKE-programma is in twee revalidatiecentra en zeven verpleeghuizen onderzocht op effectiviteit en kosten. Het zorgt in acht weken voor ruim 19 uur extra oefentijd, zonder extra zorgkosten. Deelname leverde geen meerwaarde op voor hun mobiliteit maar patiënten waren minder angstig en hun naasten minder somber na deelname aan het programma. Patiënten en naasten vonden samen oefenen een goede voorbereiding op terugkeer naar thuis.
Link naar proefschrift 

Maandag 16 november
Promotie (VU), Aula, 13.45 uur
Jolanda Derks: De impact van hersenactiviteit op een tumor

Patiënten met een glioom (hersentumor) kunnen cognitieve problemen krijgen door het slechter functioneren van het hersennetwerk. Het hersennetwerk geeft weer hoe verschillende hersengebieden met elkaar communiceren. Derks beschrijft in haar proefschrift verschillen tussen het hersennetwerk van patiënten met een glioom en dat van gezonde mensen. De locatie van het glioom in het hersennetwerk heeft invloed op de ernst van de problemen. Derks onderzocht onder meer het verschil tussen patiënten met en zonder een bepaalde mutatie in het glioom, de zogenaamde isocitraat dehydrogenase mutatie (IDH). Patiënten zonder de mutatie hebben een verminderde cognitie in vergelijking met patiënten met deze IDH mutatie. De promovenda laat met haar onderzoek zien welke invloed hersenactiviteit kan hebben op de tumor.
Link naar proefschrift

Maandag 16 november
Promotie (VU), 13.45 uur (online bijeenkomst)
Jessica Chan: Toegankelijkheid kankerbehandeling in Canada niet voor iedereen gelijk

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Canada. En radiotherapie (bestraling) is voor de helft van alle kankerpatiënten een essentieel onderdeel van multidisciplinaire kankerzorg. Van verschillende bevolkingsgroepen in Canada, inclusief inheemse volken, is bekend dat ze slechtere uitkomsten hebben van kanker. Canada is een welvarend land met goed ontwikkelde radiotherapie, maar uit onderzoek van Chan blijkt dat radiotherapiecentra overwegend langs de zuidgrens van Canada gevestigd zijn. Veel inheemse volkeren wonen daar (te) ver vandaan en hebben zodoende minder toegang tot deze belangrijke behandeling. Volgens Chan moet bij de planning van een dergelijk centrum meer rekening gehouden worden met de fysieke afstand tot verschillende bevolkingsgroepen.
Link naar proefschrift

Datum: 18 november
Bron: UMC

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl