Promoties VU 30 september

september 29, 2020

Woensdag september, 10:00 (Agnietenkapel)
Promotie Abigail Beane (Locatie: UVA)

Organisatie van zorg in landen met lage en midden inkomens
Slechte kwaliteit van de zorg is wereldwijd een belangrijke oorzaak van overmatige sterfte. Het kopiëren van de manier waarop de zorg is georganiseerd in landen met een hoog inkomen, werkt niet goed in landen waar de middelen minder toereikend zijn. De promovendus bepleit het gebruik van zogenoemde lerende gezondheidssystemen (LHS) om de zorg in de dagelijkse praktijk te verbeteren in landen met lage en midden inkomens. Beane rapporteert over het ontwerp, de implementatie en de schaalvergroting van een LHS in drie landen.
Link naar proefschrift

Woensdag september, 11:00 (Aula)
Promotie Tim Labeur (Locatie: UVA)

Betere behandeling leverkanker
De behandeling van patiënten met leverkanker is sterk verbeterd door het gebruik van nieuwe statistische modellen. Voor deze ziekte zijn veel factoren van belang zoals leverfunctie, de precieze omschrijving van de leverziekte, de tumor-gerelateerde parameters en de conditie van de patiënt.


Het is bijzonder moeilijk in te schatten wat het vooruitzicht is van een patiënt met leverkanker. Vaak is er naast de kanker ook sprake van levercirrose. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe behandelopties bijgekomen, waardoor het kiezen van de juiste (volgorde van) behandeling steeds complexer wordt. In Nederland komt leverkanker relatief weinig voor, daarom heeft slechts een beperkt aantal artsen ervaring met deze ziekte. Met dit proefschrift kunnen artsen een betere behandeling kiezen en hun patiënten beter voorlichten over de prognose.
Link naar proefschrift

Woensdag september, 13:00 (Agnietenkapel)
Promotie Charlotte Margadant (Locatie: UVA)

Beter model voor bepaling werklast verpleegkundigen IC
De promovenda heeft een nieuw model ontworpen om de werklast van de verpleegkundigen op de IC in kaart te brengen. Dat deed ze omdat de nu gebruikte modellen verouderd zijn en zwakke punten kennen. Het nieuwe model NOW (Nurse Operation Workload) bestaat uit een combinatie van verpleegkundige handelingen en het verlaagt de registratielast van IC-verpleegkundigen. Om dit model te testen, is het van belang om het in te voeren op een IC.


Een betrouwbaar instrument voor de werklast is van groot belang, stelt Margadant. Daarmee kan worden vastgesteld hoe hoog de gemiddelde verpleegkundige capaciteit moet zijn over een jaar, specifiek voor elke ziekenhuisafdeling en voor verschillende categorieën van patiënten. Deze informatie kan naderhand ook gebruikt worden om de verpleegkundige capaciteit te evalueren. 


Daarbij kan er een nieuw referentiepunt ontwikkeld worden voor de grootte van de verpleegkundige capaciteit op de IC. Deze benchmark kan verwerkt worden in nationale richtlijnen, die op dit moment de ratio patiënt per verpleegkundige gebruiken in plaats van de NOW.
Link naar proefschrift

Datum: 29 september 2020 
Bron: https://www.vumc.nl 

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl