Skip to main content

12 wetenschappers ontvangen NWO-Vici

februari 28, 2022

Den Haag, 28 februari 2022

12 vooraanstaande wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) en Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) ontvangen een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro. Hiermee kunnen de laureaten gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

De wetenschappers gaan op verschillende gebieden onderzoek uitvoeren. Binnen de Vici zijn wetenschappers namelijk vrij om hun eigen onderzoeksproject voor te dragen voor financiering. Meerdere laureaten gaan zich bezighouden met verschillende vormen of behandelmethoden van kanker. Een project behelst het verbeteren van de techniek van borstkankerscreening, zodat de tumoren die gevonden worden echt kanker zijn en ze ook nog beter gekarakteriseerd kunnen worden. Een ander onderzoek gaat over darmkanker, waarbij de onderzoekers celcompetitie in het vroegste stadium van kanker beter willen begrijpen en manipuleren om de ziekte te kunnen voorkomen. Het ontstaan van darmkanker zal gefilmd gaan worden om te bestuderen welke factoren kunnen leiden tot verhoogde kans op darmkanker. Andere onderzoeksvragen gaan bijvoorbeeld over nu nog ongrijpbare plaagvorming in de landbouw voorspelbaar maken, mogelijk hergebruik van metalen en nutriënten met geavanceerde, nanogestructureerde materialen en over microscopie met extreem-ultraviolette nano-beeldvorming met extreme snelheid en gevoeligheid. 

Aangepaste planning

De Vici wordt jaarlijks door NWO toegekend. Bij de wetenschapsdomeinen TTW en ZonMw zijn in totaal 91 aanvragen ingediend, waarvan 12 gehonoreerd. Deze toekenningen betreffen Vici-ronde 2021-deel 1. De toekenningen van de Vici van de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) worden half maart verwacht. Door uitval en ziekteverzuim door corona duurt de beoordeling langer dan voorzien. Om niet alle wetenschappers nog langer in spanning te laten, zijn daarom de toekenningen van TTW en ZonMw nu alvast bekend gemaakt. Als alle toekenningen bekend zijn, volgen alle cijfers, feiten en honoreringspercentages rondom deze ronde.

NWO-Talentprogramma

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend mogen een eigen onderzoeksgroep opbouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

Bekijk hier de publiekssamenvattingen.

Datum: 28 februari 2022

Bron: NWO