Skip to main content

360º Online voorlichting over bevallen

december 2, 2021

Hoe gaat een bevalling thuis? Hoe ziet een bevalsuite in het ziekenhuis eruit? En wat kan je verwachten als de baby er eenmaal is? Allemaal vragen die je als aanstaande ouder(s) graag beantwoord ziet voordat de baby er is.

VSV Rondom Zwanger bundelde haar krachten met de JGZ Kennemerland en ontwikkelde een 360º online voorlichting met een interactieve rondleiding rond bevallen en kraamtijd (het VSV Rondom Zwanger is een samenwerkingsverbond van de verloskundige coöperatie Haarlem en Meer, het Spaarne Gasthuis en de kraamzorgorganisaties).

Voorlichting in moderner jasje

Mirjam Zandstra, gynaecoloog bij het Spaarne Gasthuis: “Er bestond al langer een wens om de traditionele maandelijkse ‘voorlichtingsavond’ over bevallen in een moderner jasje te steken. Naast deze wens, die zowel bij de zorgverlener als bij de zorgontvanger gevoeld werd, was bij de zwangere en haar partner de teleurstelling van het uitsluitend zien van een foto van de verloskamer in plaats van de kamer daadwerkelijk te bekijken vaak groot, merkt verpleegkundige Maureen Hansma op. Kennelijk is er niet alleen een behoefte aan informatie over wat de aanstaande ouders te wachten staat tijdens de op handen zijnde bevalling, maar blijken veel paren grote waarde te hechten aan het bekijken van de verloskamers.

Ook vrouwen die van plan zijn thuis te bevallen uiten deze behoefte”, bevestigt Cécile Lippes, verloskundige. Zij is blij met het eindresultaat: “We denken dat deze voorlichting voorziet in een behoefte die er is bij veel zwangeren. Het is nu echt een afspiegeling van de begeleiding die geleverd wordt in de geboortezorgketen. ”

Manon van Beusekom, Jeugdarts JGZ Kennemerland; ‘’Het is fijn voor aanstaande ouders om al tijdens de zwangerschap te weten wat je als ouder kunt verwachten van het consultatiebureau. Zodat je weet waarvoor je bij ons terecht kunt én wat wij nu al tijdens de zwangerschap voor jou en je kind kunnen betekenen.”

Kijker wordt onderdeel van de informatie

Zowel de thuisbevalling, poliklinische bevalling als medische bevalling, evenals de situatie op het consultatiebureau komen aan bod. In het beeldmateriaal wordt stapsgewijs alle informatie aangeboden aan de zwangere en haar partner. Doordat de kijker het beeld 360 graden kan laten draaien wordt de kijker als het ware midden in het beeld geplaatst en onderdeel van de informatie. Personen of items in het beeld kunnen aangeklikt worden, waarna er aanvullende informatie verschijnt. Voor de geïnteresseerden worden linkjes aangeboden naar uitgebreidere voorlichtingsfolders of voorlichtingsfilms.

De structuur van de voorlichting begint bij de laatste weken van de zwangerschap, de voorbereiding op de bevalling en bevat handige lijstjes en linkjes. Praktische informatie wordt ook aangeboden, zoals het stapsgewijs doorlopen van de route vanaf aankomst bij de parkeerplaats van het ziekenhuis tot de aanmeldbalie op de verloskamers, in 360 graden view.  Vervolgens worden ontsluitings- en uitdrijvingsfase in afzonderlijke foto’s in beeld gebracht, waarbij de informatie steeds in het beeld aan de kijker wordt aangeboden. Onder de medische bevalling is ook beeldmateriaal met informatie over een opgenomen pasgeborene beschikbaar.  Vervolgens volgt beeldmateriaal over de kraamperiode en aansluitend de overgang naar de zorg via het consultatiebureau.

Bekijk de 360º voorlichting hier: Rondom Zwanger – 360º Voorlichting bevallen (youreka-virtualtours.be)

Datum: 2 december 2021

Bron: Spaarne Gasthuis

Meer nieuws