Aantal Rotterdammers in de bijstand daalt

november 19, 2019

Minder dan 34.000 bijstandsuitkeringen

Het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering daalt. Deze maand is het aantal voor het eerst in bijna acht jaar onder de 34.000 uitkeringen gezakt. Met meer persoonlijke aandacht en maatwerk, een vriendelijkere bejegening en inzet op duurzame uitstroom wil het college naar 30.000 Rotterdammers in de bijstand in 2022.

Het college vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Rotterdammers profiteren van de economische groei. Aan het begin van de collegeperiode waren er bijna 38.000 Rotterdammers afhankelijk van een bijstandsuitkering.

Maatwerk

De gemeente verbetert de dienstverlening aan Rotterdammers in de bijstand. Alle inzet is erop gericht om mensen richting werk te helpen. ‘Want werk is goed voor je eigenwaarde, zelfredzaamheid en gezondheid; het geeft zelfvertrouwen’, aldus wethouder Richard Moti (o.a. Werk en Inkomen). ‘Vorig jaar heb ik een andere aanpak aangekondigd voor Rotterdammers die al lang niet werken: meer persoonlijke aandacht en maatwerk in plaats van een one-size-fits-all benadering. We kijken nu beter naar de mens achter de werkzoekende en naar wat er in diens leven speelt. Problemen oplossen, zoals schulden en een baan vinden staat centraal. De krapte op de arbeidsmarkt en de bereidwilligheid van het bedrijfsleven om mensen aan te nemen helpen ook mee.

Prestatie010

Een van de instrumenten om Rotterdammers, die al lang in de bijstand zitten, aan het werk te helpen, is Prestatie010. Via Prestatie010 vonden in de eerste negen maanden van dit jaar 175 Rotterdammers betaald werk, ondanks hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. 412 mensen hebben zich dit jaar zo ver ontwikkeld, dat zij klaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan. Het gaat meestal om mensen met weinig opleiding of werkervaring, die laaggeletterd zijn of schulden hebben.

Voorkomen instroom

Samen met het UWV probeert de gemeente er daarnaast voor te zorgen dat werkzoekenden een baan vinden, vóórdat ze een beroep doen op de bijstand. Ook krijgen Rotterdammers tijdens de aanvraagperiode voor een bijstandsuitkering al ondersteuning bij het vinden van werk. Zo zijn via de gezamenlijke initiatieven WW@Work en BuroWerk in 2019 tot nu toe duizend mensen begeleid naar werk.

Doorbraak nodig

Wethouder Richard Moti: ‘Het is bijna 8 jaar geleden dat er minder dan 34.000 Rotterdammers afhankelijk waren van een bijstandsuitkering. Ik ben trots op elke Rotterdammer die de stap naar werk heeft gezet. Nu hebben vierduizend Rotterdammers minder een bijstandsuitkering, dat is het Excelsior-stadion vol. Deze mensen en hun gezinnen kunnen financieel weer op eigen benen staan en zich verder ontplooien via hun werk. Het is wel van belang om door te pakken en de daling voort te zetten, want we zijn er nog niet. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we hulp nodig van werkgevers. Ik ben sowieso blij dat werkgevers steeds vaker bereid zijn om werkzoekenden een kans te geven.’

Bron: Gemeente Rotterdam
Datum: 19 november 2019

Meer nieuws


Extra service Noordwest ‘Online aanmelden voor afspraak’

mei 11, 2021
Alkmaar/Den Helder, 11 mei 2021 Patiënten van Noordwest kunnen zich vanaf dinsdag 11 mei thuis online aanmelden voor hun afspraak bij Noordwest. Zij gebruiken hiervoor het patiëntenportaal Mijn Noordwest. Dit is een extra service voor onze patiënten waarmee we de doorstroming bij de ingangen van het ziekenhuis bevorderen. Extra service ‘Online aanmelden is een mooie […]
Handgel

Betere behandeling ernstig zieke covid-patiënten in zicht

mei 11, 2021
Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben ontdekt waarom sommige patiënten ernstig ziek worden na een infectie met het coronavirus. Deze patiënten blijken veel afwijkende antistoffen te produceren, die een extreme en schadelijke ontstekingsreactie opwekken. De onderzoekers hebben een medicijn op het oog waarmee ze deze ontspoorde afweerreactie kunnen  tegengaan, om zo ernstig zieke covid-patiënten op de […]
Dokter haarnet en mondmasker

Verpleegkundigen aan het roer? Betere zorg!

mei 11, 2021
Verpleegkundigen die collega’s inspireren, open staan voor innovaties en invloed hebben op de patiëntenzorg en de strategische koers van het ziekenhuis. In organisaties waar verpleegkundigen hiervoor de ruimte nemen en krijgen, is de zorg beter, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Een paar jaar geleden stond onderzoeker Linda den Breejen – de Hooge nog […]

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 226 48 20
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl