Skip to main content

AI helpt artsen bij beantwoorden vragen van patiënten

augustus 21, 2023

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) stimuleert patiënten om gebruik te maken van patiëntenportaal MijnETZ. Patiënten kunnen bijvoorbeeld online een medische vraag stellen. Bij het beantwoorden van de vragen maakt het ziekenhuis – als proef – gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie voor het opstellen van de antwoorden. “Een baanbrekende ontwikkeling op het gebied van artificial intelligence (AI) in de zorgsector.”

ETZ-intensivist en AI specialist Jessica Workum verklaart waarom de inzet van een AI-tekstgenerator de zorg enorm kan ondersteunen: “Het helpt de administratieve last te verminderen. We ontvangen nu al in ons ziekenhuis wekelijks meer dan duizend berichten met vragen van patiënten. Dat aantal gaat alleen maar toenemen. Door het toepassen van generatieve AI worden automatisch conceptantwoorden geformuleerd en voor de zorgverleners in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) klaargezet. Die hoeven vervolgens alleen nog maar de berichten te controleren en eventueel een beetje aan te passen. We verwachten dat dit bijzonder veel tijdwinst gaat opleveren”.

Epic

De proef is geïnitieerd door EPD-leverancier Epic, in samenwerking met de Nederlandse Epic ziekenhuizen. Enkele Amerikaanse ziekenhuizen maken al gebruik van deze nieuwe functionaliteit, met zogenoemde grotetaalmodellen (Large Language Models, LLM’s). In Europa bijten nu het ETZ en UMC Groningen de spits af. Beide ziekenhuizen leggen hiermee de fundering om deze functionaliteit bij alle andere Epic-ziekenhuizen in Nederland uit te kunnen rollen. De proef in het ETZ duurt drie maanden, in een veilige niet-productieomgeving van het EPD. “Tijdens de pilot controleren we de berichten die door de software voor de zorgverleners worden opgesteld zodat we de toekomstige antwoorden die de tekstgenerator opstelt, kunnen verbeteren”, legt Mandy Aalderink uit, EPD Architect in het ETZ.

Grote stappen

De proef wordt vooralsnog beperkt tot het genereren van automatische concept-reacties op patiëntberichten. “Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat artsen altijd de mogelijkheid hebben om een bericht aan te passen voordat het verzonden wordt”, vult Jessica Workum aan. Zij verwacht dat de functionaliteit binnen afzienbare tijd op verantwoorde wijze ingezet kan worden in de productieomgeving. “Daarvoor worden binnen de pilot grote stappen gezet.”

Andere mogelijkheden

De toepassing van generatieve AI in het EPD biedt ook andere mogelijkheden. Als voorbeelden noemt Mandy Aalderink het genereren van medische samenvattingen van het patiëntendossier en het automatisch opstellen van concept patiëntenbrieven. “Voor huisartsen is het belangrijk dat ze snel een ontslagbrief van een patiënt ontvangen. In de dagelijkse hectiek komt een arts in het ziekenhuis daar niet altijd direct aan toe. Dan is het een uitkomst als met behulp van AI zo’n brief automatisch in het EPD wordt klaargezet. Omdat een arts dit dan niet zelf hoeft te doen, kan hij meer tijd besteden aan de zorg voor patiënten.”

Bron: ETZ

Datum: 21 augustus 2023

Meer nieuws