AMC Promoties week 29-4 maart/april

maart 29, 2021

Hierbij een overzicht van de promoties van Amsterdam UMC tussen 29 maart en 1 april 2021.

Maandag 29 maart 
Promotie (UvA), 14.00 uur, online 
Amir Kachooei: Elleboogbreuken in kaart gebracht

Een breuk aan de kop van het spaakbeen is de meest voorkomende breuk rond de elleboog. Van alle elleboogletsels gaat het in 30-44 procent van de gevallen om een dergelijke breuk. Kachooei beschrijft in zijn proefschrift de anatomie, epidemiologie en classificatie van breuken aan de kop van het spaakbeen. Ook gaat hij in op bijkomende letsels, diagnostische tests en overwegingen rondom een eventuele operatie. De promovendus beschrijft hoe artsen deze breuken en bijkomende letsels in kaart kunnen brengen om zo een optimaal behandelplan op te stellen.
Sequelae Of Injuries Of The Lateral Compartment Of The Elbow Assesment And Possible Solutions

Donderdag 1 april 2021
Promotie (UvA), 10.00 uur, online 
Xiaoxia Shi: Gentherapie bij erfelijke leveraandoeningen

Shi bestudeerde nieuwe behandelingen voor twee ernstige erfelijke leverziekten: Crigler-Najjar syndroom type 1 en progressieve intrahepatische cholestase type 3. De behandelingsmogelijkheden voor deze aandoeningen zijn beperkt. Voor de meeste patiënten is een levertransplantatie de enige optie. In haar proefschrift gaat Shi in op de oorzaak, de pathologie en de behandelingen van de leverziekten. Ze gaat in op de genetische achtergrond en onderzocht de effectiviteit en mogelijkheden van gentherapie. 
New Avenues in Gene Therapy for Inherited Liver Disease

Donderdag 1 april 
Promotie (VU), 09.45 uur, online 
Gary Pigot: Urologische zorg bij geslachtsaanpassende operatie

De genitale chirurgische fase van het transitieproces bij transgendermannen kan de urologische anatomie en urologische functie veranderen. Promovendus Gary Pivot pleit voor betrokkenheid van een uroloog in deze fase van geslachtsaanpassing. Urologen maken daarom deel uit van het chirurgische team tijdens de genitale geslachtsaanpassende operaties (gGAO) bij transgendermannen. Naast fysieke effecten kunnen de resultaten van deze operaties ook psychologische en sociaaleconomische gevolgen hebben. Daarom wijst Pivot op het belang van gedegen communicatie naar de patiënt, zodat de patiënt weet wat te verwachten van een geslachtsaanpassing. In zijn proefschrift beschrijft hij maatregelen om postoperatieve urologische complicaties na gGAO te beperken, en of te voorkomen. Daarnaast beschrijft hij ervaringen en resultaten na implantatie van prothesen en de ontwikkeling van een beslishulp voor genitale chirurgie voor transgender mannen. Ook gaat hij in op de resultaten van psychologisch en seksueel functioneren en welzijn na gGAO.
Gender Urology: Outcomes of urological care in gender affirming process

Donderdag 1 april 
Promotie (VU), 11.45 uur, online 
M. Al-Tamimi: Genital surgery in transgender men: turning challenges into opportunities.

Bron: AMC, UvA
Datum: 29 maart 2021


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl