Skip to main content

Bredase organisaties werken samen aan gezonde leefstijl

juni 12, 2024

Amphia, Breda Actief, Het Huisartsenteam, Huisartsen Zorggroep Breda en Zorg voor elkaar Breda bundelen hun krachten en werken samen om inwoners en patiënten handvatten te geven voor een gezonde leefstijl. Dat doen zij in de vorm van het Leefstijlloket. Door in te zetten op een gezonde leefstijl hebben mensen vaak minder zorg nodig wat effect heeft op de druk in de zorg.

Leefstijl: onderdeel van behandeling

Bredase huisartsen en specialisten van Amphia zien een stijging in het aantal inwoners met een aandoening die wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. 

Zij waren op zoek naar een plek waar zij patiënten naar kunnen verwijzen om hen op weg te helpen met hun leefstijl. Deze plek is het Leefstijlloket: een initiatief van Amphia, Breda Actief, Het Huisartsenteam, Huisartsen Zorggroep Breda en Zorg voor elkaar Breda. 

Bij het loket wordt de leefstijl in kaart gebracht. Wanneer duidelijk is op welk gebied verandering gewenst is, wordt doorverwezen naar de juiste hulp/plek. Naast gezondheid, zoals meer bewegen, stoppen met roken of alcoholmisbruik wordt er ook gekeken naar o.a. het sociale netwerk en welzijn. 

Pilot leefstijlloket 

Het leefstijlloket, met locaties in Amphia en in Breda Zuidoost, is een pilot en loopt t/m eind juni 2024. Als de pilot succesvol blijkt, wordt gekeken hoe het loket blijvend ingericht wordt. 

De voorbereiding van de pilot is gesubsidieerd vanuit het Bredaas Leefstijlakkoord. De pilot zelf wordt gefinancierd vanuit eigen middelen van deelnemende partners. 

Ervaringen van patiënten:

“De gynaecoloog zei dat mijn overgewicht een hoog risico op ernstige ziektes geeft. Zij stelde een gesprek bij het Leefstijlloket voor. Eerst was ik niet zo enthousiast, want ik heb geen last van mijn gewicht. Ik vertelde ook dat ik niet van plan was om iets aan mijn leefstijl te veranderen zolang ik niet ziek ben. Na het gesprek bleef ik er wel over nadenken en besloot ik om toch iets te gaan doen. Ik ben gestopt met alcohol drinken en doe mee met een wandelgroep. Ook kook ik vaker vers, zonder zakjes. Ik vind het fijn om zelf te bepalen wat ik wil veranderen.”

                                                                                        Mevrouw Verbunt, 42 jaar.

“Ik kom al jaren bij de internist vanwege suikerziekte en overgewicht. Hij verwees mij naar het Leefstijlloket. Daar vroeg ze wat ik aan mijn leefstijl zou willen veranderen. Ik weet wel dat ik ongezond eet en veel stress heb van mijn werk. Maar het was een fijn gesprek en ik kreeg informatie. Ze vertelde me ook over een GLI-programma waarbij ik 2 jaar lang ondersteuning krijg bij bewegen, voeding en stress. Dat vind ik spannend, want ik ben heel verlegen in nieuwe situaties. Maar ik heb me toch aangemeld en ga binnenkort starten.”

Bron: Amphia

Datum: 12 juni 2024

                                                                                     Mevrouw Zavelman, 23 jaar.

Meer nieuws