Skip to main content

Dagbesteding voor kwetsbare, oudere patiënten in VieCuri

juni 8, 2022

Op de verpleegafdeling interne geneeskunde van ziekenhuis VieCuri worden veel oudere patiënten opgenomen. Deze oudere patiënten zijn kwetsbaar. De mobiliteit en zelfstandigheid kunnen tijdens een ziekenhuisopname snel achteruit gaan en er is een verhoogde kans op verwardheid. Om achteruitgang te voorkomen en meer welzijn te bieden aan deze groep, start VieCuri met een proef. Twee ochtenden per week wordt er dagbesteding aangeboden.

Geriater Reka Csepan over deze proef: “Ik ben ontzettend blij met dit initiatief. De dagbesteding is een verrijking op de medische zorg die we bieden. Het prikkelen van de mensen zorgt voor een beter dag- en nachtritme, het zorgt voor zingeving en draagt uiteindelijk bij aan een betere gezondheid en herstel van de patiënt. Patiënten en hun naasten zijn blij met de aandacht en de activiteiten.”

Binnen de dagbesteding is er aandacht voor structuur, beweging, invulling van de dag, het vergroten van socialisatie en oriëntatie op de dag. Het programma is ook gericht op het activeren en vergroten van de spierkracht in dagelijkse activiteiten zoals lunchen en de lunch klaarmaken. Het programma is samengesteld door de afdelingen geriatrie, fysiotherapie, food services, ergotherapie en de interne geneeskunde. Naast de inzet van de bewegingsagoog, ergotherapeut en voedingsassistente, wordt de ochtend begeleid door vrijwilligers van ‘Geriatrie In De Ziekenhuizen.’ Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid en hebben ervaring om te werken met kwetsbare ouderen. Reka Csepan: “Onze vrijwilligers zijn al jaren met bevlogenheid betrokken bij kwetsbare ouderen. Ze zijn van grote waarde!”

De proef wordt na een half jaar geëvalueerd. Indien succesvol dan wordt overwogen om het aantal dagen uit te breiden en de dagbesteding op meerdere afdelingen te organiseren.

Bron: VieCuri

Datum: