Skip to main content

Denk mee over het nieuwe ziekenhuis in Lelystad

juni 27, 2024

St Jansdal gaat deze zomer van start met het ontwerpproces voor het nieuwe ziekenhuis in Lelystad. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen uit de regio Harderwijk, Noordoost Veluwe, Lelystad, Dronten en omstreken die willen meedenken over het ontwerp van het ziekenhuis.

Voordat de bouw begint, doorlopen we een intensief traject om een ontwerp te realiseren dat voldoet aan de wensen van zowel medewerkers als patiënten, binnen de gegeven kaders die onder andere voortkomen uit de zorgvisie. Gezien de veranderingen in de zorg in de komende jaren, zijn deze aspecten cruciaal in het ontwerpproces.

Binnen het ziekenhuis worden toekomstige gebruikers en ondersteunende afdelingen gevraagd om deel te nemen aan gebruikersgroepen. Daarnaast wil St Jansdal de patiënten betrekken bij de plannen door een patiëntenadviescommissie (klankbordgroep) op te zetten. Deze groep geeft advies aan de gebruikersgroepen, bijvoorbeeld over tekeningen voor de inrichting van de centrale hal, de routing en het vaste meubilair.

Tijdens het ontwerptraject voor de renovatie van ons ziekenhuis in Harderwijk heeft een patiëntenklankbordgroep waardevolle input geleverd. Enkele leden worden ook betrokken bij de nieuwbouw in Lelystad. We zijn echter ook op zoek naar nieuwe leden uit de gehele regio van St Jansdal voor de nieuw te vormen klankbordgroep. De input van mensen uit de hele regio is voor het St Jansdal van grote waarde. Het ontwerptraject loopt van juli 2024 – medio 2025 en de nieuwe deelnemers aan de patiëntenklankbordgroep kunnen aanhaken vanaf september 2024.

Bron: Ziekenhuis St Jansdal

Datum: 27 juni 2024

Meer nieuws