Skip to main content

Efficiënte oogzorg: Oogheelkunde Elkerliek innoveert met virtuele kliniek

april 9, 2024

Vorige week is de polikliniek Oogheelkunde van het Elkerliek ziekenhuis gestart met de pilot ‘De virtuele oogkliniek.’ Deze virtuele kliniek is een hybride zorgvorm, wat betekent dat fysieke zorg in het ziekenhuis gecombineerd wordt met digitale technologieën. De pilot is een initiatief van oogartsen Samuel Verkerk en Ton Nguyen. De mogelijkheden binnen het digitaliseren van zorg gaven de oogartsen aanleiding om stil te staan bij de vraag of elke patiënt wel fysiek door de oogarts gezien moet worden om de juiste zorg te leveren. Oogarts Ton Nguyen: “Door gebruik te maken van moderne technologie kunnen patiënten op onze virtuele spreekuren op een passende en efficiënte manier worden geholpen, met behoud van kwaliteit”. Middels hybride zorgverlening beoogt de polikliniek Oogheelkunde een bijdrage te leveren aan efficiëntie van zorgprocessen en patiënttevredenheid.

Zorg op maat

De patiënt komt nog steeds, zoals gebruikelijk, voor onderzoek naar de technisch oogheelkundig assistent (TOA). “Patiënten met een bepaald medicijngebruik krijgen een uitgebreide netvliescontrole. De eerste beoordeling wordt gedaan door de TOA. Als er geen bijzonderheden zijn, mag de patiënt direct na het onderzoek naar huis. De resultaten en oogfoto’s worden op een later tijdstip nogmaals beoordeeld door de oogarts. Zo bieden we meer zorg op maat”, vertelt Hanny Janssen, technisch oogheelkundig assistent in het Elkerliek.

Thuis de uitslag

Xanthe van Hedel, planner voor de poli Oogheelkunde en project-lid van deze pilot, vult aan: “De meerwaarde van de virtuele oogkliniek is dat de patiënt minder tijd kwijt is voor de afspraak. Na de onderzoeken hoeft hij of zij niet op de polikliniek te wachten op de uitslag. De patiënt wordt vervolgens via de communicatie-app BeterDichtbij op de hoogte gebracht dat de uitslag van het onderzoek en het verdere beleid te vinden zijn in het digitale patiëntenportaal MijnElkerliek.” Deze informatie wordt vóór de afspraak met de patiënt gedeeld. “Het resultaat is een meer efficiënte planning van spreekuren en meer flexibiliteit voor de oogarts om zich te richten op andere afspraken”, vult Xanthe aan.

Innovatieve benadering uitbreiden

De virtuele oogkliniek wordt aanvankelijk gelanceerd voor een selecte groep patiënten. Bij een succesvolle pilot streeft het Elkerliek ernaar deze innovatieve benadering uit te breiden naar een bredere groep patiënten. Oogarts Samuel Verkerk: “Virtuele oogklinieken worden nog weinig gedaan in Nederland, terwijl ze wel aantoonbaar bijdragen aan de efficiëntie van zorg.”

Na afloop van de pilot wordt onderzocht wat het effect van deze nieuwe werkwijze op de poli Oogheelkunde is. Ook worden de patiënten die betrokken zijn in de pilot gevraagd naar hun ervaringen met de virtuele oogkliniek.

Bron:   www.elkerliek.nl

Datum: 9 april 2024

Meer nieuws