Skip to main content

EMBRAZE door snelle toets voor IZA-transformatiegelden

maart 11, 2024

MDO-platform voor oncologienetwerk een stap dichterbij

Het EMBRAZE Kankernetwerk heeft een aanvraag ingediend voor de transformatiegelden van het Integraal Zorgakkoord (IZA). EMBRAZE wil de huidige werkwijze met betrekking tot MDO’s (multidisciplinaire overleggen) optimaliseren door de inzet van een digitaal platform. Via dat platform kunnen data gedeeld worden tussen de verschillende specialisten uit de deelnemende instellingen. De aanvraag voor de transformatiegelden is door de zorgverzekeraars CZ en coöperatie VGZ middels een snelle toets goedgekeurd. Daarmee is het platform een stap dichterbij gekomen.

De zeven ziekenhuizen en twee radiotherapeutische instituten binnen het EMBRAZE Kankernetwerk* voeren regelmatig multidisciplinaire overleggen. Het aantal besproken patiënten in een MDO is hard gegroeid: van 40.456 in 2018 naar 71.464 in 2021. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder stijgt. 

In een MDO worden oncologische patiënten besproken door diverse specialisten. Zij bespreken welke zorg de patiënt nodig heeft, waar deze het beste gegeven kan worden en door wie. Bovendien wordt in het MDO een behandelplan opgesteld. Het voorbereiden van deze overleggen en het verwerken van de uitkomsten kunnen beter en efficiënter worden ondersteund, stelt Rian Schuybroek, algemeen coördinator van EMBRAZE. “De informatie over de patiënt moet worden verzameld en naar alle deelnemers aan het MDO worden doorgegeven. Vaak worden de gegevens overgetypt en de uitslagen gekopieerd. Het verslag moet vervolgens ook weer handmatig in het dossier van de patiënt geplaatst worden. Dat kost allemaal tijd en de informatie is ook niet altijd volledig.”

MDO-platform

In een ideale situatie kan alle relevante informatie uit de patiëntendossiers van de ziekenhuizen gehaald worden en komen de uitkomsten van het MDO rechtstreeks in de patiëntendossiers terecht. Dit is mogelijk via een MDO-platform. Om een dergelijk platform te kunnen gebruiken en zo administratieve handelingen te besparen, heeft EMBRAZE een aanvraag voor de transformatiegelden van het IZA ingediend. Deze aanvraag is via een snelle toets beoordeeld door CZ en VGZ. De zorgverzekeraars hebben hun goedkeuring uitgesproken. Wel is als voorwaarde gesteld dat wordt aangesloten bij één landelijk platform. “Het probleem met het delen van informatie speelt in alle regio’s. Om te voorkomen dat ziekenhuizen met verschillende platforms te maken krijgen, wordt gekozen voor hetzelfde platform als in de rest van Nederland”, licht Rian toe.

Blauwdruk

De aanvraag voor de IZA-transformatiegelden wil EMBRAZE bovendien als blauwdruk beschikbaar stellen voor andere netwerken. “Het zou mooi zijn als zij voor hun regio ook een aanvraag kunnen indienen voor een MDO-platform. Uiteindelijk willen we de zorg zo efficiënt en goed mogelijk maken. Daarbij gaat het platform ons zeker helpen”, aldus de algemeen coördinator van EMBRAZE.

Bron: https://www.bravis.nl/

Datum: 11 maart 2024

Meer nieuws