Skip to main content

ETZ en Tilburg University verlengen samenwerking voor betere patiëntenzorg

april 24, 2024

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en Tilburg University (TiU) verlengen hun succesvolle samenwerking binnen het onderzoeksprogramma We Care. Dat laten de partijen weten in het kader van het vijfjarig bestaan van We Care deze maand. De komende jaren wordt de cocreatie versterkt en nieuwe onderzoeksinitiatieven gestimuleerd. “Dankzij We Care wordt de patiëntenzorg van de toekomst naar een hoog niveau getild”, aldus programmacoördinator Mariska de Jongh.

Het We Care programma heeft als doel patiëntenzorg te verbeteren met behulp van AI, E-health en Gedeelde Besluitvorming. Bij de verschillende onderzoeksprojecten die We Care uitvoert, is zowel een zorgprofessional van het ziekenhuis als een onderzoeker van de universiteit betrokken.

Bijzondere samenwerking

Dankzij de succesvolle samenwerking zijn er de afgelopen vijf jaar grote stappen gezet op het gebied van patiëntenzorg. Tot nu toe kent We Care 24 projecten waarin verschillende innovaties werden ontwikkeld. Bijvoorbeeld een AI-gedreven app die kan helpen bij prikangst of een onderzoek naar het verbeteren van gedeelde besluitvorming tussen artsen en patiënten met een lage sociaal-economische positie. De samenwerking tussen TiU en het ETZ maakt de meerwaarde en relevantie van de sociale wetenschappen en data science duidelijk zichtbaar. De universiteit biedt een aanvullend perspectief op de medische kennis van het ziekenhuis. Dit beaamt ook Jantine Schuit, Vice Rector Magnificus van TiU: ‘’Dat is wat we willen bij We Care. Iets onderzoeken vanuit zowel medische als sociale perspectieven’’.

Toekomstplannen

Programmacoördinator Mariska de Jongh is blij met het vervolg van We Care. Ze heeft duidelijke toekomstplannen. ”We willen voortbouwen op de bestaande verbindingen en infrastructuren. Daarnaast willen we meer aansluiting zoeken bij nationale en internationale subsidieprogramma’s.” Zo wil het programma projecten binnen de huidige samenwerking voortzetten, maar daarnaast ook groter denken en investeren. ”Op deze manier hopen we mee te werken aan echte veranderingen in de zorg. Dankzij We Care wordt de patiëntenzorg van de toekomst naar een hoog niveau getild.”

Herkenbare samenwerking

We Care zal in de toekomst meer aansluiten bij de Academische Werkplaats Digital Health & Mental Wellbeing, een samenwerkingsverband tussen wetenschappers en partners uit de praktijk. Er wordt onderzoek gedaan naar relevante maatschappelijke vraagstukken, zoals de impact van digitale tools op mentale gezondheid, om zo praktische oplossingen te vinden.

Bron: www.etz.nl

Datum: 24 april 2024

Meer nieuws