Skip to main content

ETZ geeft met bordspel inzicht in beddenproblematiek

mei 10, 2023

Hoe kan de beddencapaciteit in een ziekenhuis zo optimaal mogelijk worden benut? Het ETZ ontwikkelde samen met Frisse Blikken het bordspel BeddenBende. Dit spel laat zorgverleners spelenderwijs inzien dat samenwerking de sleutel tot succes is. 

Met het nieuwe spel wordt de beddenproblematiek nagebootst. “Doel van BeddenBende is medewerkers bewust te maken van de complexiteit van het opname- en ontslagbeleid. Mede door de oplopende personele tekorten wordt het steeds ingewikkelder om elke patiënt op de meest ideale plek opgenomen te krijgen. Dat lukt alleen als verpleegafdelingen intensief samenwerken en tijdig anticiperen op nieuwe opnames en het ontslag van patiënten”, legt projectleider integraal capaciteitsmanagement Loes Clephas uit.

Winnaar

In het spel stromen meerdere patiënten gelijktijdig het ziekenhuis binnen. Aan de spelers de taak om voor deze patiënten de beste plek te vinden. Winnaar is de speler die met de eigen afdeling de meeste punten scoort. Dat kan alleen door met de andere spelers samen te werken en gelijktijdig het ziekenhuisbelang nadrukkelijk in het oog te houden. Loes Clephas: “Zo bootst het spel de echte dynamiek van een ziekenhuis na. Spelers reageren opgelucht als extra patiënten kunnen worden ontslagen en ervaren ongemak als een patiënt voor de derde keer naar een andere afdeling wordt overgeplaatst. Ook leren ze een deal te sluiten met bijvoorbeeld een andere afdeling”.

Nieuwe inzichten

Volgens Loes Clephas levert het spel veel nieuwe inzichten bij de deelnemers op. “En meer begrip voor elkaars problematiek. Door het spel te spelen zien zorgverleners in dat ze een verantwoordelijkheid hebben voor alle patiënten in het ziekenhuis en niet alleen voor de eigen patiënten.” De eerste ETZ-verpleegkundigen die het spel speelden, bevestigen dat hun eerste reflex bij het scoren van punten samenwerken is. “Het is een leuk en interactief spel. Het geeft een realistisch en inzichtelijk beeld van de beddenproblematiek”, geven de verpleegkundigen aan. “Het spel leert ons dat we ons niet alleen moeten focussen op de eigen afdeling. We verwachten dat het spel iedereen in het ziekenhuis bewuster maakt van de problematiek. Door beter samen te werken en te communiceren lukt het ons om enerzijds voldoende ruimte te houden voor nieuwe patiënten en anderzijds de afdelingen goed te vullen.”

ETZ-verpleegkundigen spelen het spel BeddenBende.

Cruciale factor

Het spel laat op eenvoudige wijze de complexiteit zien, bevestigt ook chirurg David Zimmerman. “Het optimaal inzetten van bedden is moeilijker dan we in eerste instantie denken. Ik wil wel meer gaan doen met dit inzicht.” Zorgmanager Monique Derks benadrukt de goede samenwerking als cruciale factor: “Vooral de onderlinge overleggen zijn heel belangrijk. Voor het uitwisselen van data en het zicht krijgen op wat andere afdelingen gaan doen. Wat het spel ons leert gaan we zeker meenemen in de dagelijkse praktijk.”

Bron: ETZ

Datum: 10 mei 2023

Meer nieuws