Skip to main content

ETZ vernieuwt locatie Elisabeth Tilburg met lening EIB en BNG Bank

februari 23, 2024

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is een financiering overeengekomen met de Europese Investeringsbank (EIB) en BNG Bank om de concentratie van de acute en klinische zorg op locatie ETZ Elisabeth van het ziekenhuis in Tilburg te realiseren. Door concentratie van acute en klinische zorg zal niet alleen de kwaliteit van de zorg verder verbeteren, het biedt ook mogelijkheden om efficiënter te werken. Tevens draagt het nieuwe, gasloze gebouw bij aan een duurzaam milieu. Dit is de tweede overeenkomst tussen de partijen, na een financiering in 2017 voor het moderniseren van gebouwen en faciliteiten, en de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier.

De Europese Investeringsbank (EIB), BNG Bank en ETZ hebben een kredietovereenkomst getekend ter waarde van 115 miljoen euro, die het ziekenhuis zal ondersteunen bij de eerste fase van het nieuwbouwtraject van locatie ETZ Elisabeth in Tilburg. Het ETZ leent € 100 miljoen bij de EIB, en nog eens € 15 miljoen bij de BNG Bank. De financiering zal gebruikt worden om geleidelijk vrijwel de gehele ziekenhuisinfrastructuur te vernieuwen. Op deze manier wil het ETZ de kwaliteit, kosteneffectiviteit en duurzaamheid van zijn zorgactiviteiten optimaliseren en zowel patiënten als personeel optimaal comfort bieden. Verwacht wordt dat in de volgende periode voor fase 2 nog eens 100 miljoen euro zal worden geïnvesteerd. De EIB heeft hiervoor al haar commitment afgegeven.

Om een naadloze werking van het ziekenhuis gedurende de gehele implementatieperiode te garanderen, zal het project in twee fasen worden uitgevoerd. De eerste fase loopt tot 2026 met de nieuwbouw van een acuut centrum (inclusief spoedeisende hulp, eerste harthulp, intensive care, huisartsenspoedpost en helikopterplatform) en het eerste deel van het nieuwe kliniekgebouw met 80 bedden. De tweede fase, die in 2031 klaar moet zijn, omvat een tweede kliniekgebouw met circa 120 bedden, de afdeling radiologie, nucleaire geneeskunde, een apotheek en nieuwe operatiekamers, evenals een parkeergarage.

Gerard van Berlo, bestuurslid van het ETZ, is blij met de financieringstransacties met EIB en BNG Bank  voor de nieuwbouw op locatie Elisabeth: “Deze overeenkomst is cruciaal voor de realisatie van dit nieuwbouwproject. Dankzij de verkregen financiering kunnen we op tijd beginnen, zodat het project in 2026 kan worden opgeleverd. Wij waarderen de zorg en professionaliteit die EIB en BNG hebben getoond bij het tot stand brengen van deze overeenkomsten. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we met EIB en BNG betrouwbare en waardevolle partners aan onze zijde hebben.”

Robert de Groot, vicevoorzitter van de EIB, benadrukt het belang van investeringen in de gezondheidszorg in Nederland, vooral gezien de vergrijzende bevolking. “De EIB streeft ernaar levensomstandigheden te verbeteren door middel van het verlenen van gunstige langetermijnfinanciering. Dit project met ETZ is daar een duidelijk voorbeeld van. Niet alleen ondersteunen we haar streven naar de best mogelijke, betaalbare gezondheidszorg in de regio, maar we hechten ook veel waarde aan de uitstekende milieuprestaties van de nieuwe gebouwen.”


Rob Schreppers
, Hoofd Relationship Banking bij BNG Bank: “Deze financiering sluit naadloos aan op onze ambitie om de belangrijkste financier te zijn van het publieke domein om Nederland socialer en duurzamer te maken. Wij zijn daarom heel blij met de samenwerking met het ETZ.”

Het ETZ heeft toegezegd zijn CO2-uitstoot in 2030 met bijna de helft te hebben verminderd (ten opzichte van 2010) en in 2050 met 95%. Om dit doel te bereiken zal het energieverbruik van de nieuwe gebouwen aanzienlijk lager zijn dan de wettelijke minimumvereisten, onder meer door gasloze gebouwen, het gebruik van Ledverlichting, uitbreiding van de warmte- en koudeopslag, en het opvangen van regenwater.

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (ElB) is de langlopende kredietinstelling van de Europese Unie, die eigendom is van haar lidstaten. Zij financiert gezonde investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. EIB-projecten versterken het concurrentievermogen, stimuleren innovatie, bevorderen duurzame ontwikkeling, versterken sociale en territoriale cohesie en ondersteunen een rechtvaardige en snelle overgang naar klimaatneutraliteit.

BNG Bank richt zich exclusief op het publieke domein in Nederland. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en energiebedrijven. Ambitie is dat klanten de bank beschouwen als natuurlijke partner voor het financieren van hun maatschappelijke vraagstukken en het behalen van hun klimaatdoelen.    

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant. Het ziekenhuis biedt een breed scala aan medisch specialistische zorg, met veel regio-overstijgende functies. Daarnaast staat het ETZ landelijk bekend om zijn expertise op het gebied van zware traumatologie en neurochirurgie. Het ETZ heeft drie ziekenhuislocaties: ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden (beide in Tilburg) en ETZ Waalwijk.

Bron: ETZ.nl

Datum: 23 februari 2024