Skip to main content

ETZ versterkt medezeggenschap Cliëntenraad

maart 30, 2022

De nieuwe Medezeggenschapsregeling wordt ondertekend door (v.l.n.r.) Esther Donga, Marijke Megens en Bart Berden.

De Cliëntenraad van het ETZ, de Raad van Bestuur en het MSB hebben onlangs de nieuwe Medezeggenschapsregeling ondertekend. Hierdoor gaat één Cliëntenraad zowel de Raad van Bestuur als het MSB adviseren.

Het ETZ heeft – net als elk ziekenhuis in Nederland – al vele jaren een Cliëntenraad. Dat is vastgelegd in de ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ (Wmcz). De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van het ETZ. Doordat de Wmcz per 1 juli 2020 gewijzigd is, was ook het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) wettelijk verplicht een eigen Cliëntenraad  te installeren. Het MSB vertegenwoordigt de vrij gevestigde medisch specialisten in het ETZ. 

Samenwerking

Patiënten kunnen zich voortaan wenden tot één cliëntenraad, omdat de bestaande Cliëntenraad, de Raad van Bestuur en het MSB gezamenlijk een nieuwe Medezeggenschapsregeling hebben ondertekend. Dit betekent dat één Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de Raad van Bestuur én voortaan ook aan het MSB, over allerlei plannen van het ETZ die over patiënten gaan.

Internist Esther Donga heeft als voorzitter van het MSB haar handtekening onder de nieuwe regeling gezet. “Wij hebben de Cliëntenraad enige tijd geleden verzocht om een mogelijk samengaan te onderzoeken. Want dat had onze sterke voorkeur. Gelukkig hebben we wederzijdse overeenstemming bereikt. Ik kijk nu samen met het voltallige bestuur van het MSB met veel vertrouwen uit naar een vruchtbare samenwerking, in het belang van onze patiënten.”

Synergie

Ook Marijke Megens verwacht als de nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad dat met de nieuwe Medezeggenschapsregeling de belangen van de patiënten op deze wijze het beste worden gediend. “Door elk kwartaal gelijktijdig met de Raad van Bestuur en het MSB in gesprek te gaan zorgt ervoor dat we op eenduidige wijze de zaken van de patiënten kunnen behartigen. We zetten de expertise die we de afgelopen jaren hebben opgedaan als Cliëntenraad van het ziekenhuis ook graag in voor het MSB. We denken dat door deze manier van werken zowel de Raad van bestuur als het MSB maximaal gebruik kan maken van de inbreng van de patiënten.”

Bestuursvoorzitter Bart Berden is tevreden over de keuze voor één Cliëntenraad. “Ik ben blij met deze uitkomst. Het bevordert de synergie. Op deze wijze wordt alle kennis van deze ervaren en betrokken mensen optimaal ingezet en bereiken we meerwaarde voor zowel het ziekenhuis als de vrij gevestigde specialisten.”

Foto: ETZ / Maria van der Heyden

Datum: 30 maart 2022

Bron: ETZ

Meer nieuws