Skip to main content

EU-Landbouw kan in 2035 esticidenvrij zijn

juni 30, 2022

Nieuw foodwatch-rapport hekelt de destructieve afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen in de EU. De consumentenorganisatie presenteert een strategie voor pesticidenvrije EU-landbouw in 2035 en dringt aan op een EU-brede belasting op bestrijdingsmiddelen.

Foodwatch wil een einde aan de afhankelijkheid van Europa van pesticiden. De voedselwaakhond streeft naar een Europa zonder pesticiden in 2035. De eerste en belangrijkste stap in die richting is de invoering van een EU-brede pesticidenbelasting. Deze en andere maatregelen voor een gifvrije EU zijn te vinden in het nieuwe internationale rapport  “Locked-in pesticides”. Ondanks goede voornemens van de EU is het gebruik van pesticiden en onkruidverdelgers de laatste jaren nota bene toegenomen – met fatale gevolgen voor de biodiversiteit, het klimaat, voedselveiligheid en de bodemkwaliteit.
 
“De EU-landbouw zit vast in een pesticidenval. Europa’s afhankelijkheid van schadelijke bestrijdingsmiddelen is een ernstige ziekte die ons landbouwsysteem volledig in zijn greep houdt. De enorme schade en kosten die hiermee gepaard gaan, zijn nog niet doorberekend in de prijs, laat staan systematisch verholpen. Dit is geen manier om een veerkrachtig en duurzaam voedselsysteem in de EU op te bouwen”, aldus Anke Bakker, campaigner bij Foodwatch Nederland. “Het is mogelijk en absoluut realistisch om tegen 2035 een pesticidenvrije landbouw in Europa tot stand te brengen, als de nodige politieke beslissingen worden genomen. Niet-duurzame praktijken zoals het gebruik van pesticiden moeten duurder worden – bijvoorbeeld via een pesticidenbelasting op basis van toxiciteit, en we hebben meer financiële stimulansen nodig voor duurzame productie.”
 
In de “Farm to Fork”-strategie heeft de Europese Commissie voor het eerst streefdoelen vastgesteld voor de vermindering van pesticiden. De maatregelen die hiertoe worden voorgesteld in het ontwerp van de Sustainable Use Regulation (SUR) zijn echter niet geschikt en de indicator om het succes te meten is misleidend. In plaats van alleen streefcijfers vast te stellen, eist foodwatch concrete en doeltreffende maatregelen. Het is bovendien niet voldoende om gewasspecifieke en gedetailleerde regels voor geïntegreerde plagenbestrijding te eisen zolang landbouwers zich in een sociaaleconomische lock-in bevinden die hen dwingt pesticiden te gebruiken. Het probleem kan niet worden opgelost zolang alleen op het niveau van de landbouwbedrijven wordt ingegrepen.
 
Naast een belasting op pesticiden dringt Foodwatch aan op de hervorming van de huidige toelatingspraktijk voor pesticiden en een herverdeling van de landbouwsubsidies van de EU. De huidige toelatingspraktijk is te zwak en staat vrijwel elke aangevraagde toepassing toe. Alle toelatingen voor bestrijdingsmiddelen moeten daarom worden getoetst op hun absolute noodzaak. Verder zouden EU-landbouwsubsidies moeten worden uitgekeerd voor het stopzetten van het gebruik van pesticiden en het creëren van een onafhankelijk landbouwinkomen. Dit zou het voor boeren economisch voordelig maken om uit de pesticidenval te stappen.
 
Lars Neumeister, onafhankelijk deskundige op het gebied van bestrijdingsmiddelen en auteur van het Foodwatch-rapport, stelt: “We bevinden ons in een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis. Door Europa’s afhankelijkheid van pesticiden aan te pakken, kunnen we verschillende landbouwproblemen tegelijk oplossen. Er zijn geen technische belemmeringen, maar alleen politieke onwetendheid. De vraag waar het om gaat is: zijn we voor of tegen toekomstige voedselzekerheid in de EU?”

Bron: Foodwatch

Datum: 30 juni 2022

Meer nieuws