Skip to main content

Groot voordeel: staaroperatie aan twee ogen op dezelfde dag

augustus 29, 2023

Als een van de eerste ziekenhuizen in de regio is het IJsselland Ziekenhuis gestart met een staaroperatie aan twee ogen na elkaar onder lokale (druppel)verdoving.  Voor patiënten levert het vooral voordelen op: de patiënt hoeft minder vaak naar het ziekenhuis te komen en heeft maar één herstelperiode. Het is veilig en voor veel mensen een groter gemak. 

Afgelopen donderdag werd een van de eerste patiënten op één dag aan beide ogen aan staar geopereerd, onder plaatselijke verdoving met druppels. Hanneke Mensink, oogarts in het IJsselland Ziekenhuis vertelt: “Het is fijn dat we dit kunnen aanbieden. Patiënten en ook hun familie hebben behoefte aan deze mogelijkheid, in ons team werd er al regelmatig naar gevraagd. We zijn hier heel blij mee en onze patiënten ook!”

Veel voordelen

“Voor de patiënt zijn er belangrijke voordelen,” vervolgt de oogarts. “Het scheelt een ziekenhuisbezoek, zowel voor de operatie zelf als voor de controle; voor familieleden prettig en tevens leveren we zo een bijdrage aan een beter milieu. In de herstelperiode na de operatie moeten de ogen vier weken worden gedruppeld, dit kan nu voor beide ogen tegelijk. Ook dat is vaak makkelijker te regelen. En zo kun je ook sneller naar de opticien voor aanpassing van de (lees)bril.

Een nadeel is dat het langer kan duren voordat het zicht goed is hersteld na een staaroperatie. Dan kan werken of lezen met twee geopereerde ogen lastig zijn. 

Het verschil in kosten tussen beide procedures is nihil, het blijven immers 2 operaties.”

Samen beslissen

De oogartsen en hun team verwachten dat ongeveer 20% tot misschien 30% van de mensen met staar in beide ogen hiervoor in aanmerking komt. Met behulp van de Keuzehulp binnen ‘Samen beslissen’ bespreken de patiënt en de arts samen wat belangrijk is en of hij/zij hiervoor in aanmerking kan of wil komen. Het is belangrijk om voor- en nadelen goed af te wegen en weloverwogen te beslissen.  

Beide ogen na elkaar opereren is alleen een optie wanneer de patiënt geen andere oogaandoeningen heeft.

“We opereren altijd eerst rechts”

De operatie zelf is natuurlijk niet nieuw; vorig jaar is de landelijke richtlijn cataract aangepast en mogen in Nederland twee ogen op een dag geopereerd worden. Dit vereist wel een specifieke procedure. Oogarts Mensink licht toe: “Als voor beide ogen op een dag wordt gekozen, dan opereren we in het IJsselland Ziekenhuis altijd eerst het rechter oog en daarna het linkeroog. Met diverse veiligheidschecks natuurlijk. Zo zorgen we er voor dat de gebruikte medicatie per oog uit een verschillende leveringsbatch komt, en worden de instrumenten voor de operatie in verschillende machines gesteriliseerd. Hierdoor wordt het risico op een eventuele infectie zo laag mogelijk. Hiervoor is goede afstemming met de ziekenhuisapotheek en sterilisatie essentieel. Het gehele oogheelkunde team is erbij betrokken.”

Mocht zich bij de eerste staaroperatie een complicatie voordoen, dan wordt het tweede oog niet op dezelfde dag geopereerd en wordt de operatie uitgesteld. 

Bron: IJsselland Ziekenhuis

Datum: 29 augustus 2023

Meer nieuws