Skip to main content

Hart voor de Stad: HMC en HagaZiekenhuis intensiveren samenwerking cardiologische zorg in Den Haag

februari 22, 2022

DEN HAAG – Onder het motto ‘Hart voor de stad’ gaan HMC en het HagaZiekenhuis nauwer samenwerken om de cardiologische zorg voor patiënten in de regio doelmatig en kwalitatief hoogwaardig te organiseren. Dankzij de topklinische samenwerking kunnen hartpatiënten voor alle cardiologische zorg ook in hun eigen stad terecht.

Voordelen voor hartpatiënten

Hartpatiënten merken op verschillende manieren voordeel van de samenwerking. Zo zullen de wachttijden korter worden en gaan beide ziekenhuizen nog meer kennis uitwisselen. “Omdat de cardiologen elkaar beter kennen, kunnen we makkelijker patiënten doorverwijzen. Ook profiteren we van elkaars expertise,” vertelt Ivo van der Bilt, cardioloog van het HagaZiekenhuis. “De keuzevrijheid voor patiënten groeit ook,” vult Robert Grauss, cardioloog van HMC aan. “De hartzorg is zo dichtbij mogelijk aanwezig en patiënten profiteren van de expertise op een groot aantal hartaandoeningen in beide Haagse ziekenhuizen.”

Veel deskundigheid

De cardiologen van HMC en HagaZiekenhuis hebben een gezamenlijke visie hoe ze de cardiologische zorg in Den Haag willen organiseren. De twee Haagse ziekenhuizen zijn overeengekomen dat het HagaZiekenhuis zich zal focussen op de hartchirurgie en ablaties (elektrofysiologie). HMC zal patiënten voor een hartoperatie ook naar het HagaZiekenhuis verwijzen. In zowel HMC en bij het HagaZiekenhuis zullen (acute) dotter- en stentbehandelingen en implantaties van pacemakers en ICD’s blijven plaatsvinden.

Groeiende samenwerking

De intensivering van de netwerkzorg is een volgende stap in de samenwerking voor cardiologische zorg in de regio. De beide ziekenhuizen doen dat al met grote tevredenheid op meerdere deelgebieden, zoals bij de zorg bij hartfalen, de opleiding tot cardioloog en de transitie van zorg (Juiste Zorg op de Juiste Plaats).

Grauss: “Voor de huidige hartpatiënten verandert door deze samenwerking overigens niets. Zij blijven onder behandeling van hun eigen cardioloog.” Van der Bilt: “Maar als specifieke of complexe zorg nodig is, kan de specialist doorverwijzen binnen de stad Den Haag. Dat kan prettiger zijn voor de patiënt en hun naasten.”

Datum: 22 februari 2022

Bron: HMC

Meer nieuws