HIV-expertisecentrum ETZ krijgt STZ-erkenning

oktober 6, 2021

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) kan de twaalfde ‘topklinische’ functie noteren. De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) heeft het ETZ bestempeld als ‘HIV-expertisecentrum Midden- en West-Brabant’. Het HIV-team is bijzonder trots op deze nieuwe STZ-erkenning.

Om als ziekenhuis een STZ-erkenning te krijgen, moet je aan een aantal – strenge – criteria voldoen. Zo moet het specialisme een aanzienlijk patiëntenbestand hebben. Bij het HIV-expertisecentrum is dat zeker het geval. Met 1200 patiënten is het ETZ immers, na het OLVG, het grootste perifere HIV-centrum van Nederland en levert al vanaf het prille begin van de HIV epidemie in 1992 kwalitatief hoogwaardige HIV-zorg. Anno 2021 bestaat het HIV team uit drie internist-infectiologen, (Brouwer, Berrevoets, Van Kasteren), vier verpleegkundig consulenten (Adams, Dievelaar, Phaf, Van de Ven) en een verpleegkundig specialist (De Kruijf).                        

Wetenschap en innovatie

Waar het HIV-expertisecentrum op het gebied van patiëntenzorg al vele jaren excelleerde, moest het op wetenschappelijk gebied nog wat stappen maken. Dat heeft het uiteindelijk gedaan in de vorm van deelname aan verschillende studies. “In samenwerking met het Radboudumc zijn we begonnen met de vierjarige ‘HIV-2000 studie’. Deze vindt in vier HIV-centra in Nederland plaats en een promovendus voert dit onderzoek voor ons centrum uit”, licht Berrevoets toe. “Daarnaast hebben we ook een mooie bijdrage geleverd aan een coronavaccinatiestudie bij HIV-patiënten georganiseerd door het OLVG in Amsterdam.”

Voor een STZ-erkenning in het Topklinisch Zorgregister moet het specialisme ook innovatieve ontwikkelingen laten zien. Ook dat is het geval bij het HIV-centrum. “Wij zijn een uniek samenwerkingsverband aangegaan met de GGD en dit zal ertoe leiden dat op korte termijn patiënten in plaats van bij de GGD ook in het HIV-centrum terecht kunnen om zich op SOA’s te laten screenen. Specifiek gaat het om MSM-HIV-patiënten die geen klachten ondervinden, maar wel risicocontacten onderhouden”, aldus Brigitte de Kruijf.

Zorgkwaliteit

Bij de totstandkoming van de STZ-erkenning heeft verpleegkundig specialist Brigitte de Kruijf een grote rol gespeeld. Zij heeft alle stukken verzameld en alles uiteindelijk op papier gezet. Haar collega Aniek Adams is ook zeer positief over de erkenning. “Het is goed dat je zo’n erkenning hebt, je kunt immers laten zien wat je allemaal doet en het is een blijvende stimulans om de kwaliteit van zorg te optimaliseren”, vertelt ze. “Recent hebben we bijvoorbeeld in het elektronisch patiëntendossier een vragenlijst ontwikkeld voor patiënten die ze voor het polikliniekbezoek online in kunnen vullen. Voorafgaand aan het spreekuur zien wij dan al welke onderwerpen de patiënt wil bespreken en waar extra aandacht voor moet zijn. Zo kunnen we echt persoonsgerichte zorg geven en is de patiënt in de lead.”

Erkenningen

Het ETZ heeft nu erkenningen voor:
1. Echo-onderzoek van de zenuwen – Neurologie
2. Spinale chirurgie – Orthopedie
3. Allergieën – Allergologie
4. Vestibulair schwannomen (brughoektumoren) – Neurochirurgie
5. Hoofd Hals tumoren – MKA chirurgie, KNO
6. Multitrauma/traumacentrum – Chirurgie
7. MS Centrum Midden Brabant – Neurologie
8. Onderzoek en behandeling van gliomen – Neurochirurgie, Neurologie
9. Onderzoek en behandeling van hersenmetastasen – Neurochirurgie, Gamma Knife Centrum Tilburg
10. IVF centrum – Centrum Voortplantingsgeneeskunde
11. Neurovasculair Expertisecentrum Tilburg – Neurochirurgie, Radiologie
12. HIV-expertisecentrum Midden- en West-Brabant – Interne Geneeskunde

Datum: 6 oktober 2021

Bron: ETZ

Meer nieuws


Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl