Erasmus MC, Laurens en Rijndam Revalidatie ontwikkelen centrum voor revalidatiezorg

Erasmus MC, Laurens en Rijndam Revalidatie ontwikkelen een centrum voor  revalidatiezorg waarin de patiënt op één locatie de juiste revalidatiezorg krijgt. De  instellingen hebben 5 februari een intentieovereenkomst getekend om de plannen hiervoor  verder te ontwikkelen. De eigen identiteit en zelfstandigheid van de instellingen blijft  gehandhaafd. Het centrum opent naar verwachting in 2026 zijn deuren op de Erasmus MC  Campus.

Intensief samenwerken op één locatie levert veel voordelen op. De patiënt kan eerder aan het  revalidatietraject beginnen doordat zorgprofessionals gezamenlijk de indicatie stellen. Dit voorkomt  een onnodig lang verblijf in het ziekenhuis en komt een vlot herstel ten goede.  

Opleiden revalidatieprofessionals

Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de zorgprofessionals heeft intensieve samenwerking  voordelen. Zij kunnen gemakkelijker de behandeling tussentijds aanpassen en patiënten van elkaar  overnemen zonder dat overplaatsing daarvoor nodig is. Ook het opleiden van zorgprofessionals in  de revalidatiezorg krijgt met de samenwerking een nieuwe impuls. Evenals het opzetten van  wetenschappelijk onderzoek.  

Vernieuwen, onderzoek en opleiden

Het Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en Laurens zijn belangrijke spelers in de revalidatiezorg in  de regio Rotterdam-Rijnmond. In het centrum krijgen patiënten de juiste revalidatiezorg op de  juiste plek door de juiste professional door het zorgaanbod van het Erasmus MC, Laurens en  Rijndam Revalidatie naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Bij het Erasmus MC ligt de focus op de  acute zorg en behandeling in het ziekenhuis. Rijndam Revalidatie biedt medisch-specialistische  revalidatie en Laurens is expert in de geriatrische revalidatiezorg en herstelgerichte zorg.

Bronnen: Erasmus MC, Laurens, Rijndam
Datum: 5 februari 2021

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Hofplein 20 (Spaces)
3032 AC Rotterdam

Fuse


T 010 226 48 20
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl