Skip to main content

Vergroening Hofplein zorgt voor koelere binnenstad

augustus 26, 2022

De gemeente Rotterdam heeft onderzoek laten doen naar het effect van de toekomstig nieuwe groene inrichting van het Hofplein op de hittestress in de binnenstad.

Uit het onderzoek blijkt dat het drukke verkeersknooppunt verandert in een koele verblijfslocatie. De gemiddelde gevoelstemperatuur neemt af met ruim 7 °C, dit zal zorgen voor minder hittestress.

Het ontwerp biedt  ruimte voor koele verblijfsplekken in dit groene gebied. De situatie net na de realisatie van de herinrichting toont al een kleine afname in de gevoelstemperatuur. De gevoelstemperatuur zal blijven afnemen naar mate de bomen groeien richting de eindsituatie. Deze hittestress-analyse toont aan dat de nieuwe inrichting van het plein voor een aanzienlijke afname van hittestress zorgt en daarmee zal er een prettige leefomgeving gecreëerd worden op het Hofplein.

Ontwerp Hofplein

Over een paar jaar is de drukke rotonde op het Hofplein veranderd in een groen en levendig stadsplein met natuurlijk de fontein als bruisend middelpunt.

Het verkeer rijdt in de toekomst langs de randen van het plein. Er komen minder rijbanen voor auto’s en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De tram blijft wel gewoon op dezelfde plek rijden. Door deze veranderingen kun je straks oversteken naar de fontein, op de rand gaan zitten en het water aanraken. Vanaf de bankjes kijk je uit op de bronzen beelden van Willem de Kooning. En je kunt genieten van kleine tentoonstellingen en optredens.

Op het plein komen grote en kleine bomen (circa 150) en verschillende soorten planten. De bomen en planten trekken insecten en vogels aan en dat is goed voor de natuur in de stad. Onder het plein komt een grote waterberging waarin 1200m3 regenwater kan worden opgeslagen. Dit kan worden gebruikt om het groen water te geven als het langere tijd warm en droog is.

Het definitief ontwerp van het Hofplein is in oktober 2022 gereed.

Stadsprojecten Rotterdam:

Groene en aantrekkelijke openbare ruimtes voor alle Rotterdammers met parken, pleinen en straten die ruimte bieden voor bewegen, ontspannen en ontmoeten.
De Stadsprojecten helpen bij het verlagen van hittestress, bij de opvang van regenwater en het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Door de schonere lucht kunnen we woningen gaan bouwen waar dat nu nog niet mogelijk is.
Meer dan 200.000 Rotterdammers wonen straks op 10m loopafstand van een van de stadsparken!
Ook dragen de projecten bij aan werkgelegenheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ruimte voor festivals.

Bron: Gemeente Rotterdam

Datum: 26 augustus 2022

Meer nieuws