Skip to main content

Joris Uges start als nieuwe bestuurder Rijndam

maart 7, 2022

Jorig Uges is per 1 april 2022 nieuw lid Raad van Bestuur bij Rijndam Revalidatie.

De Raad van Toezicht benoemt Joris Uges per 1 april als bestuurder van Rijndam Revalidatie. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd in Joris Uges de juiste bestuurder te hebben gevonden die verder invulling kan geven aan de strategische koers en ambities van Rijndam.

Joris Uges is op dit moment nog werkzaam als ziekenhuisapotheker en medisch manager van de vakgroep apothekers bij het Haga Ziekenhuis en Langeland Ziekenhuis. Daarnaast is hij voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG). Ook is hij vicevoorzitter van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Joris geeft aan: “Als bestuurder verantwoordelijk te zijn voor een zorgorganisatie is een logische stap in mijn carrière”. “Toen ik de Rijndam slogan ‘VerBaas Jezelf’ zag, werd ik daar enthousiast van: het is precies hoe ik zelf in het leven sta, wat ik dagelijks wil doen”. De revalidatiezorg is voor mij weliswaar nog vrijwel onbekend, maar ik verwacht er mijn kracht in kwijt te kunnen via netwerken en samenwerken. Ik kijk er naar uit revalidatiegeneeskunde in het algemeen en Rijndam in het bijzonder graag verder op de kaart zetten. Door als zorgverleners samen te werken kunnen we voor de patiënt echt het verschil maken”.

Datum: 7 maart 2022

Bron: Rijndam

Meer nieuws