Skip to main content

Koningin Máxima spreekt over toekomst van de zorg met ZE&GG-programma in ziekenhuis VieCuri

januari 23, 2024

Koningin Máxima bracht dinsdag 23 januari een bezoek aan het landelijke programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) bij ziekenhuis VieCuri in Venlo. Het programma ZE&GG heeft als doel dat iedere patiënt de bewezen beste zorg krijgt. Dat gebeurt door het evalueren van bestaande zorg (zorgevaluatie) en gepast gebruik van zorg. VieCuri is een inspirerend voorbeeld van deze werkwijze in de praktijk. Koningin Máxima sprak hierover met verpleegkundigen, artsen en andere professionals. Centraal stond de vraag wat er nodig is om ook in de toekomst de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

“We kijken terug op een energieke middag en bedanken Koningin Máxima voor haar oprechte interesse in het ZE&GG programma en in VieCuri”, vertellen Sjoerd Repping, voorzitter van ZE&GG en IJsbrand Schouten, bestuursvoorzitter van VieCuri. “We hebben Koningin Máxima in een ontspannen sfeer mogen bijpraten over onze aanpak om te blijven leren en verbeteren. Zowel het inhoudelijke gesprek dat ze had met alle programmamedewerkers als het moment waarop de VieCuri zorgverleners haar enthousiast toezwaaiden in onze centrale hal gaan we niet snel vergeten!”

Betere zorg voor de patiënt

Het werkbezoek begon met een rondetafelgesprek met een afvaardiging van alle partijen in de Medisch Specialistische zorg die samenwerken aan het programma ZE&GG. Hierin zijn zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid én patiënten vertegenwoordigd. Repping: “De ZE&GG aanpak vraagt om het maken van keuzes: welke dingen doen we nog wel, welke niet meer en welke moeten we onderzoeken. Dat vraagt een verandering op de werkvloer. Dat is niet gemakkelijk maar wel nodig. Door onder andere vergrijzing doen steeds meer mensen een beroep op de zorg. Tegelijkertijd hebben zorginstellingen moeite om aan voldoende personeel te komen. Hierdoor staat de zorg onder druk. Dit vraagt dus nog meer om het maken van keuzes; welke zorg is nu echt van meerwaarde voor patiënten en welke niet. VieCuri is een fantastisch voorbeeld hoe je de ZE&GG principes in de praktijk toepast; iedereen doet mee en ziet het belang ervan in.”

VieCuri als goed voorbeeld

Nicole Kessels is programmaregisseur ZE&GG binnen VieCuri: “Het is een verplichting dat elk ziekenhuis over ZE&GG rapporteert en de resultaten doorvoert. Wat bijzonder is aan onze aanpak, is dat we het programma vanaf de start heel strak hebben aangepakt. Daardoor hebben we nu een brede groep ambassadeurs. En het gaat om ‘durven.’ Durf je de vraag te stellen of een bepaalde aanpak wel de beste is, toets je of afspraken hierover worden nagekomen, durf je het anders te doen dan hoe je het altijd deed? Op die manier kom je tot betere zorg voor de patiënt en soms ook lagere kosten.”

Praktijkvoorbeelden tijdens rondleiding Koningin Máxima

Tijdens een rondleiding door VieCuri kreeg Koningin Máxima enkele praktijkvoorbeelden te zien. Zo sprak ze met cardioloog Joan Meeder, radioloog Luc Carati en medisch wetenschappelijk medewerker Coby van de Bool over de CLEAR-CAD zorgevaluatie. Hierin wordt onderzocht welke meerwaarde het heeft om een CT-scan van het hart te maken bij patiënten met pijn op de borst, in plaats van de huidige standaard diagnostiek. De verwachte uitkomst is dat de efficiëntere diagnostiek leidt tot betere zorg, vermindering van personele inzet én een landelijke besparing van ruim 100 miljoen euro per jaar.

Verpleegkundigen tonen leiderschap

Koningin Máxima bezocht ook de verpleegafdeling interne-ouderen geneeskunde. Daar kreeg ze uitleg over het concept van reactiverend verplegen. Verpleegkundige en teamleider Bart Verheijen: “Deze methode is er op gericht om patiënten zo snel als mogelijk op het niveau te krijgen van voor de ziekenhuisopname. Oudere en/of kwetsbare patiënten kunnen hierdoor vaker en eerder terug naar huis.” Ook was er een demonstratie van de hulpmiddelen die verpleegkundigen kunnen gebruiken bij onrustige patiënten, zoals een laag-laagbed. Hiermee voorkom je de inzet van zware vrijheidsbeperkende interventies. “Dit is een van de onderwerpen die we aanpakken binnen het verpleegkundig project KwalITIJD van ZE&GG”, vertelt projectleider KwaliTIJD Tessa Rietbergen. “Verpleegkundigen tonen leiderschap door zelf veranderingen door te voeren die bijdragen aan betere zorg. De manier waarop dit initiatief in VieCuri is opgepakt en de snelheid van het behalen van goede resultaten is heel bijzonder.”

In gesprek met specialisten

Hierna ging Koningin Máxima in gesprek met KNO-arts Maarten Borgemeester en dermatoloog Karen van Poppelen. Zij lieten onder andere zien hoe ‘spiegelinformatie’ (dit is data waarmee je kunt vergelijken hoe ieder ziekenhuis de bewezen effectieve zorg toepast) helpt bij de invoering van ZE&GG.

Goede samenwerking

Het bezoek van Koningin Máxima werd afgesloten met een informatiemarkt. Daarin werd duidelijk dat ZE&GG niet alleen een ziekenhuisconcept is, maar ook toepasbaar is op andere zorgsectoren zoals huisartsenzorg en dure geneesmiddelen. Repping: “We hebben met Koningin Máxima goede gesprekken gehad over de maatschappelijke uitdagingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van voldoende kwaliteit te laten zijn. Uitkomst van dit gesprek was dat naast goede samenwerking zoals binnen ons programma ZE&GG en dezelfde visie ook durf nodig is van zowel artsen, verpleegkundigen en bestuurders.” Schouten vult aan: “Dit bezoek sterkt ons erin dat onze aanpak de juiste weg is. We kijken terug op een bruisende dag. We zijn ontzettend trots dat anderen ons als voorbeeld zien. Het bezoek van Koningin Máxima is een groot compliment voor al onze medewerkers.”

* Samenwerkende partijen binnen het programma ZE&GG: 

Federatie Medisch Specialisten (FMS) – Patiëntenfederatie Nederland – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) – Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) – Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) – Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) – Zorgverzekeraars Nederland (ZN) – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

Zorginstituut Nederland (ZiNL) en ZonMw zijn strategische partners van ZE&GG. 

Foto credit: fotograaf Paul Rous

Bron: www.viecuri.nl

Datum: 23 januari 2024

Meer nieuws