Skip to main content

Norm risicoanalyse in sport en recreatie open voor commentaar

september 22, 2022

Vanuit ISO is er gewerkt aan een norm waarin verschillende risicoanalyses worden beschreven om de voordelen en risico’s bij sport en recreatieve activiteiten te bepalen. Belanghebbenden kunnen tot 3 november 2022 commentaar geven op deze norm.

Sport en recreatieve activiteiten zijn belangrijk in het leven van veel mensen. Naast de mentale en fysieke voordelen, bevorderen sport en recreatie sociaal contact en algemeen welzijn. Er kunnen echter ook risico’s aan verbonden zijn. ISO/DIS 4980 ‘Benefit-risk assessment for sports and other recreational facilities and equipment’ specificeert de voordelen en risicoanalyses voor sport en andere recreatieve activiteiten (en apparatuur).

Verschillende richtlijnen
Bedrijven en organisaties maken gebruik van risicoanalyses om te bepalen of een sport of recreatieve activiteit veilig is om te organiseren. Maar de manier waarop de analyses werden uitgevoerd verschilde nogal. Daarnaast is het lastig om op een uniforme manier parachutespringen en wandelen te kunnen vergelijken en te beoordelen. Deze norm heeft een model uitgewerkt waar niet alleen de risico’s maar ook de voordelen van een sport of recreatieve activiteit op een uniforme manier in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd. Hierdoor kunnen bedrijven, organisaties maar ook recreanten inschatten of ze deel willen nemen aan de activiteit en wat de risico’s en voordelen van deelname zijn.

Commentaar indienen
Wilt u commentaar indienen op deze norm, dan kan dat tot 3 november 2022. U kunt de norm en een commentaarformulier opvragen bij Suzanne de Jonge, consultant Agrofood & Consument, telefoon 015 2 690 552 of e-mail suzanne.dejonge@nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Suzanne de Jonge, consultant, telefoon (015) 2 690 552 of e-mail suzanne.dejonge@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
U kunt als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen. De normcommissie ‘Risicoanalyse sport en recreatie’ houdt zich bezig met het volgen van de internationale ontwikkelingen bij ISO op dit gebied. Daarnaast is een aantal leden van de commissie actief betrokken bij deze ontwikkelingen. Wilt u deelnemen aan de commissie, of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar suzanne.dejonge@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl.

Volg NEN op TwitterLinkedInInstagram of Facebook!

NEN: wat is het en wat doet het?
Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al ruim 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.

Bron: NEN

Datum: 15 september