Skip to main content

Onderzoekers: ‘Help ons om resistente bacterie te stoppen’

september 30, 2022

Erasmus MC zoekt Rotterdammers die willen meedoen aan onderzoek naar de Pseudomonas-bacterie

Onderzoekers van het Erasmus MC zoeken Rotterdammers die willen meehelpen om de resistente Pseudomonas-bacterie de wereld uit te krijgen. Door lichaamskweekjes te onderzoeken, hopen de wetenschappers meer te weten te komen over deze bacterie die bezig is aan een wereldwijde opmars. De bacterie kan voor levensbedreigende infecties zorgen, vooral bij mensen met een zwakkere gezondheid.

De onderzoekers willen met de Sampan-studie in kaart brengen hoe en hoe snel de bacterie zich verspreidt. ‘Die informatie hebben we nodig om hem te stoppen. We weten nu nog heel weinig van deze bacterie, behalve dat infecties met deze bacterie moeilijk te behandelen zijn en dat hij kan overleven in een waterige omgeving’, zeggen Juliëtte Severin en Anneloes van Veen, onderzoekers bij de afdeling Medische microbiologie & Infectieziekten van het Erasmus MC.. 

Rotterdam is een ideale omgeving voor het onderzoek omdat er veel mensen wonen in een omgeving met veel water. ‘Zo hebben we hier een rivier die dwars door de stad stroomt. Maar de bacterie voelt zich ook thuis in vochtige aarde, doucheputjes en wasbakken. Door te onderzoeken of en hoe vaak inwoners van Rotterdam de bacterie bij zich dragen en in welke delen van de stad zij wonen, krijgen we een beeld van hoe de bacterie zich gedraagt.

De onderzoekers hopen dat 500 Rotterdammers bereid zijn om mee te doen aan het onderzoek. Deze vrijwilligers nemen 1 keer kweken af van 3 verschillende plekken op hun lichaam (2 kweken per lichaamsdeel, dus 6 in totaal). Severin: ‘De materialen die daarvoor nodig zijn worden naar de deelnemers gestuurd. De kweken kunnen ze via de post naar ons terugsturen. Ook vragen we hen om een vragenlijst in te vullen.’ Inwoners van Rotterdam die mee willen doen, kunnen een email sturen naar: sampan.mmiz@erasmusmc.nl

De onderzoekers maken zich zorgen over de snelle verspreiding van de resistente Pseudomas-bacterie. Hoewel sommige mensen niet merken dat ze de bacterie bij zich dragen, kan hij levensbedreigend zijn voor mensen met een zwakkere gezondheid, bijvoorbeeld mensen met kanker of longaandoeningen. ‘Momenteel zorgt de bacterie vooral in ontwikkelingslanden voor problemen. Daar verspreidt hij zich razendsnel. In Nederland lijkt de situatie redelijk onder controle. Maar hij vormt wel een bedreiging voor plekken waar mensen komen die verzwakt zijn, zoals ziekenhuizen.’

Het onderzoek wordt geleid door het Erasmus MC, maar vindt ook plaats op andere plekken in de wereld. In Jakarta is het onderzoek in volle gang en in Rome starten de onderzoekers binnenkort. ‘Door voor die plaatsen te kiezen krijgen we een goed beeld hoe de bacterie zich onder verschillende omstandigheden en op verschillende plekken in de wereld gedraagt.’

Bron: Erasmus MC

Datum: 29 september 2022