Skip to main content

Liever thuis dan in het ziekenhuis

december 23, 2021

Thuis ziekenhuiszorg ontvangen heeft een vlucht genomen met de thuismonitoring van patiënten met Covid-19.  Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) startte er in 2018 al mee voor patiënten met hartfalen en COPD, met het idee dat thuismonitoring de eigen regie van patiënten zal vergroten. Mede daardoor en door de intensieve samenwerking in het zorgnetwerk, kon snel ingespeeld worden op de groeiende vraag.

Inmiddels bestaat het Monitoringscentrum van het JBZ een jaar en heeft het zorg geboden aan meer dan 1000 patiënten en groeit het aantal dagelijks. Thuis smaakt de koffie toch het lekkerst!

In het ziekenhuis kom je het liefst zo min mogelijk en als je ziek bent, ben je het fijnste thuis met je naasten om je heen. Onderzoek toont bovendien aan dat je thuis sneller herstelt en dat meer inzicht in je ziekteverloop een positief effect heeft op het leven met een chronische ziekte. Met die reden startte het JBZ in 2018 met thuismonitoring bij patiënten bij cardiologie en longgeneeskunde. In december 2021 is het Monitoringscentrum als officiële afdeling in het JBZ opgericht. Op dit moment lopen er programma’s voor patiënten met Covid, atriumfibrilleren, hartfalen, instabiele luchtklachten, hartrevalidatie, hypertensie, zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes en chronische darmontsteking. Daarnaast zijn er nog verschillende programma’s in ontwikkeling.

Een andere manier van persoonlijke zorg

Het Monitoringscentrum bestaat uit een team van ervaren verpleegkundigen dat dagelijks in contact staat met meer dan 450 patiënten. Daarnaast werkt er nog een enthousiaste groep geneeskunde studenten die de verpleegkundige ondersteunen in met name de Covid Thuis zorg. Patiënten meten thuis zelf hun waarden en vullen een vragenlijst in via een app*. Wanneer waarden afwijken of er vragen zijn, worden patiënten door de verpleegkundigen benaderd. 80% van de meldingen kunnen verpleegkundigen zelfstandig behandelen, 20% van de meldingen zijn afwijkend en komen bij de huisarts in het geval van Covid, of de verpleegkundig of medisch specialist terecht.

Janet van Kuilenburg, cardioloog en medisch manager van het Monitoringscentrum: “Veel Covid patiënten maken nu gebruik van thuismonitoring, maar een ander aanzienlijk deel bestaat uit patiënten met een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hartfalen, COPD of een chronische darmaandoening. We proberen deze mensen te coachen om eigen regie over hun aandoening te nemen. Voor een chronische patiënt is het heel belangrijk om te proberen een opname in het ziekenhuis te voorkomen.  Voor veel van deze aandoeningen geldt dat na een opname  nooit meer het niveau van functioneren van voor de opname bereikt wordt. In feite proberen we patiënten inzicht te geven in hun ziekte, waardoor ze weer meer eigen regie kunnen nemen en sneller doorhebben als het minder goed gaat. Toen corona kwam, beseften we dat we deze groepen patiënten heel goed in het oog moesten houden, want juist deze mensen kwamen niet naar het ziekenhuis omdat zij niet durfden of wij het te riskant vonden. Daardoor heeft deze ontwikkeling zeker een hogere vlucht genomen.”

Marco van Geffen, manager van het Monitoringscentrum: “Eigenlijk is het meer thuisbegeleiding. Het is geen verzameling van grote beeldschermen waar mensen alleen maar kijken naar de getallen. Het is echt zorg op individueel niveau. Zorg die bij je past. Verpleegkundigen zijn bekend met de patiënt, ze hebben elkaar al vaker gesproken en hebben de persoonlijke situatie van een patiënt goed in beeld. De behandelend arts blijft altijd betrokken. Dat schept vertrouwen.”

Janet: “Het is de juiste zorg op de juiste plaats, door de juiste professional. Door thuismonitoring wordt zorg, die voorheen in het ziekenhuis geleverd werd, verplaatst naar huis. Mensen hoeven niet naar de polikliniek te komen voor een simpele controle. Daarnaast hebben we veel meer metingen en daarmee een betrouwbaar beeld hoe het echt met iemand gaat. Het gebruik van de app is heel eenvoudig, ook voor oudere mensen. We zijn destijds gestart met een pilot met oudere patiënten om te zien of dit heel haalbaar zou zijn, want bijvoorbeeld een hartfalenpatiënt is gemiddeld genomen wat ouder. Maar dat gaat gewoon erg goed.”

Mooie resultaten

Marco: “Patiënten geven aan dat ze blij zijn met het ontvangen van deze manier van zorg en vinden het fijn dat ze goed in de gaten gehouden worden en er korte lijntjes zijn met hun zorgverleners Zij vragen er tegenwoordig zelfs zelf om. Ook de cijfers onderstrepen het succes. Op dit moment zijn er al 400 patiënten met Covid thuis begeleid, samen met de huisartsen in onze regio. Dit heeft afgelopen jaar al 3300 ligdagen voor patiënten met Covid uitgespaard omdat zij met zuurstof eerder naar huis konden. Deze besparing levert niet alleen ruimte voor de Covid zorg maar ook voor patiënten die geen Covid hebben maar wel ziekenhuiszorg nodig hebben. In de grootste golf van Corona waren er zelfs meer mensen met Covid thuis dan in het ziekenhuis. Een win-win situatie voor patiënten en zorgverleners. Voor patiënten met hartfalen blijkt dat in vergelijking met 2018 er 64% minder opnamen zijn geweest bij degenen die met thuismonitoring begeleid werden. Bij de patiënten, die wel opgenomen moesten worden, was deze opname  40% korter dan bij patiënten die geen thuisbegeleiding hadden. Het is bovendien fijn om te zien dat deze resultaten ook gezien worden in het land. Het monitoringscentrum is genomineerd voor de STZ innovatie award. Ook de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd is tevreden, De inspectie constateert dat het ziekenhuis op de getoetste onderdelen in ruime mate voldoet aan de voorwaarden voor goede zorg betreffende thuismonitoring van volwassenen thuis.”

Vertrouwen voor de toekomst

De goede resultaten geven vertrouwen voor andere specialismen om ook aan de slag te gaan met thuismonitoring. Janet: “We werken aan schaalvergroting bij specialismen die al ervaring hebben, maar ook anderen specialismen zoals oogheelkunde en orthopedie kijken nu naar de mogelijkheden. We onderzoeken ook hoe we nog meer samen kunnen werken. Er loopt nu bijvoorbeeld een pilot met patiënten met COPD in de huisartsenpraktijk om te kijken hoe we ook daar met thuismonitoring, samen, goede ondersteuning kunnen bieden.

Marco: “We denken ook na over de mogelijkheden voor palliatieve zorg waarbij het netwerk rondom een patiënt heel belangrijk is, zoals thuiszorg en mantelzorg. En ook met sociaal maatschappelijk werk zoeken we de samenwerking op het gebied van sociale ondersteuning. Uiteindelijk heeft de patiënt er heel veel baat bij als we allemaal in dat netwerk rondom de patiënt samenwerken en dezelfde informatie gebruiken. Dat komt ten goede van het gezondheidswelzijn van de patiënt, en dat is waar het ons om gaat. Zorg die bij je past, gewoon om dat jij er toe doet.”

  •  Onder andere Thuismeten van Luscii en mySugr

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl.

Datum: 24 december 2021