Skip to main content

Maasstad Ziekenhuis sluit aan bij Rotterdams Klimaatakkoord

januari 25, 2022

Samen met Erasmus MC, Ikazia, Oogziekenhuis Rotterdam, Franciscus Gasthuis & Vlietland en de zorginstelling Rijndam Revalidatiecentrum sluit het Maasstad Ziekenhuis zich aan bij het Rotterdams Klimaatakkoord. De zorginstellingen bundelen de krachten in een nieuwe klimaattafel Gezondheidszorg voor het versneld verduurzamen van de sector met als doel: minder milieuvervuiling en minder CO2-uitstoot.

De deelnemende ziekenhuizen werken op dit moment ieder op hun eigen manier aan het verduurzamen van hun zorg.

“Het Maasstad Ziekenhuis behaalde met verschillende duurzame acties in 2020 de Milieuthermometer Zorg brons. In 2021 tekenden we de Green Deal Duurzame Zorg. Binnen de klimaattafel Zorg van de gemeente Rotterdam slaan we met de Rotterdamse ziekenhuizen en Rijndam Revalidatiecentrum de handen ineen. We kunnen van elkaar leren én we kunnen elkaar inspireren. Groen gaan we samen doen!”, vertelt Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

De nieuwe klimaattafel werd donderdagavond 20 januari 2022 online gelanceerd in bijzijn van duurzaamheidswethouder Arno Bonte: “Zorginstellingen en ziekenhuizen verbruiken samen veel energie, voedsel en grondstoffen. De sector is verantwoordelijk voor zo’n 7% van de totale Co2 uitstoot en dat leidt tot negatieve effecten voor de gezondheid van mens en milieu. Ik ben blij dat de zeven grootste zorginstellingen in de stad de krachten bundelen voor de inzet van onze klimaatdoelen en zich hebben aangesloten bij het Rotterdams Klimaatakkoord. Met de nieuwe klimaattafel investeren we samen in duurzame zorg met minder afval en minder uitstoot voor een gezonder Rotterdam”.

CO2-uitstoot reduceren

De ziekenhuizen gaan onder meer aan de slag met de productie van minder afval. De verwerking van medisch afval van operatiekamers is goed voor ongeveer 80 procent van de uitstoot van ziekenhuizen. Ook wordt bij de klimaattafel Gezondheidszorg gekeken naar de aanpak van mobiliteit, afvalstromen, transitie naar duurzamere energie en minder energieverbruik. Het uiteindelijke doel is het maken van concrete afspraken om duurzamer te werken en zo de CO2-uitstoot te reduceren. Ook het tegengaan van de verspilling van grondstoffen staat hoog de agenda.

Over het Rotterdamse Klimaatakkoord

In 2019 sloot de gemeente met meer dan 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties het Rotterdams Klimaatakkoord, met als onderdeel daarvan 55 klimaatdeals voor de overgang naar een klimaatneutrale stad. De Klimaattafel Gezondheidszorg betreft de zesde op rij naast de klimaattafels voor Haven en industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Schone energie en Circulair.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsklimaatakkoord.nl

Datum: 21 januari 2022

Bron: Rotterdams Klimaatakkoord

Meer nieuws