Skip to main content

Maasstad Ziekenhuis sluit als eerste Nederlandse ziekenhuis met alle verzekeraars waardegedreven zorgcontracten af

januari 4, 2024

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft het Maassstad Ziekenhuis met alle 10 de verzekeraars een waardegedreven zorgcontract afgesloten. In dit contract ligt de nadruk op de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en niet op het aantal uit te voeren behandelingen.

Zorgverzekeraars betalen het Maasstad Ziekenhuis een vaste vergoeding voor zorg waarin de kwaliteit van zorg centraal staat in plaats van het volume. Hierdoor kan het ziekenhuis zich nóg beter richten op het toevoegen van waarde aan de kwaliteit van leven van de patiënten.

Specifieke resultaten op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid

Daarnaast is in het contract met alle verzekeraars een ‘prestatiebeloning’ vastgelegd waarmee ze het ziekenhuis vergoeden voor specifieke resultaten op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid. Denk daarbij aan het altijd openhouden van de spoedeisende hulp, het verlagen van de wachttijden, het vergroten van de digitalisering van de zorg, en het samen met patiënten beslissen over de beste behandeling, zeker in de laatste levensfase.

Voor 2023 maakte het Maasstad Ziekenhuis ook met alle verzekeraars waardegedreven afspraken over de vaste vergoedingen, maar deden nog niet alle verzekeraars mee aan de afrekening op de specifieke resultaten (de prestatiebeloning). Het is dit jaar voor het eerst dat alle verzekeraars deze nieuwe financiële constructie omarmen.

“Kwaliteit van leven, dat is waar het in de ziekenhuiszorg om moet gaan. Niet behandelen om het behandelen. We zijn blij en trots dat alle verzekeraars die lijn nu ondersteunen.” zegt Sander Dekker, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. “We sturen hier al een paar jaar op en we zien dat het werkt. We leveren meer waarde aan onze patiënten, tegen minder maatschappelijke kosten. We zetten ons in voor het verlenen van de juiste zorg op de juiste plek. Dus in het ziekenhuis als het moet, daarbuiten als het kan. Zo dragen we bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor al onze patiënten.”

Samen besluiten om zorg anders te organiseren

Het waardegedreven zorgcontract draagt ook bij aan een beter gesprek tussen patiënten en zorgprofessionals. Met dit contract vervalt de financiële prikkel om vooral productie te leveren voor het Maasstad Ziekenhuis. Hierdoor kan makkelijker samen worden besloten om zorg anders te organiseren, omdat dit meer past bij de wensen van de patiënt en de criteria van het ziekenhuis.

Ilse Hoogervorst, regiomanager Zorginkoop Zilveren Kruis: “Voor onze verzekerden is het belangrijk dat we de zorg toegankelijk én betaalbaar houden. En waar mogelijk de kwaliteit verder verbeteren. En dat kan! Mooi om te zien dat het ziekenhuis deze contractvorm nu met alle zorgverzekeraars heeft kunnen afspreken om zo de noodzakelijke transformatie te realiseren.”

Datum: 4 januari 2024

Bron: https://www.maasstadziekenhuis.nl/

Meer nieuws