Skip to main content

Medewerkers LUMC fitter en vitaler na deelname aan E-health programma

maart 27, 2023

Om personeel duurzaam inzetbaar te houden, maakt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebruik van het E-health programma van BioCheck. Els Koudstaal, arbeids- en organisatieadviseur bij het LUMC, vertelt hoe medewerkers én de organisatie hiervan profiteren.

De uitdaging

Net als in andere ziekenhuizen stond het personeel van het LUMC tijdens de coronacrisis onder grote druk. “Zeker tijdens het begin van de coronacrisis werd er veel gevraagd van onze mensen,” zegt Els Koudstaal, die al ruim vijftien jaar arbeids- en organisatieadviseur is bij het LUMC. “Het werk was fysiek zwaar, maar ook mentaal was het pittig. Met name kort na het uitbreken van de pandemie, toen er nog zoveel onzekerheid en weinig kennis was over Covid-19.”

Medewerkers van het LUMC liepen maandenlang op hun tenen. Els: “Als mensen dat te lang doen, vallen ze een keer uit. Dat wilden we uiteraard voorkomen. Daarnaast wilden we graag een gebaar maken naar onze medewerkers, laten zien dat we ook denken aan hún gezondheid en vitaliteit. Dat we subsidie kregen vanuit SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, hielp daarbij. Die subsidie was bedoeld voor het bevorderen van de gezondheid van medewerkers met vermoeidheids- of stressklachten als gevolg van de pandemie.”

De oplossing

Tijdens haar zoektocht naar geschikte programma’s waarvoor de subsidie kon worden benut, sprak Els met Sonja Smits, haar collega bij het Erasmus MC. Zij vertelde over deelname van het Erasmus MC aan het E-health programma van BioCheck. “Ik was direct enthousiast,” zegt Els. “Het belangrijkste uitgangspunt van BioCheck, op een actieve manier herstellen, spreekt me enorm aan. Mensen met vermoeidheids- of stressklachten weten meestal wel waar hun klachten vandaan komen. Ze hebben alleen vaak niet de fut om dit aan te pakken. Met de programma’s van BioCheck krijg je die fut terug. Begeleiding door bijvoorbeeld een coach of psycholoog is dan vaak niet meer nodig.”

Ook de wetenschappelijke onderbouwing speelde een belangrijke rol in de afwegingen van Els en de andere leden van de werkgroep. “Het is altijd goed als een programma bewezen effectief is. Dat geeft een kwaliteitsstempel. Wat mij, maar ook onze bedrijfsarts, nog meer aansprak: de kans dat we medewerkers door dit programma blijvend in beweging krijgen. Dat draagt op de langere termijn bij aan de algemene gezondheid en vitaliteit van een medewerker, en daarmee aan duurzame inzetbaarheid. Dat is ook belangrijk voor ons als organisatie.”

Het traject begon in september 2021 met een webinar voor alle deelnemers. Een kleine veertig medewerkers startten vervolgens tussen oktober 2021 en januari 2022 met hun E-healthprogramma. Els, die zelf ook meedeed: “Tijdens de webinar én tijdens de eerste intake bij BioCheck werd deelnemers continu gevraagd of duidelijk was waaraan ze begonnen. Dat vond ik goed, want het is een flinke investering. Iedere ochtend doe je een meting van zes minuten. Daarnaast ga je drie keer per week trainen. Wat heel fijn is, is dat je dit op een eigen sportlocatie kan doen onder begeleiding van de app, maar alsnog is het een flinke investering in tijd en energie.”

De resultaten

Vrijwel alle deelnemers rondden het programma af, een enkele afvaller (vanwege medische- of privéredenen) daargelaten. Op basis van de begin- en eindmeting bleek dat ze allemaal vooruitgang te hebben geboekt. De een wat meer dan de ander, afhankelijk van het instapniveau. Daarnaast vulden alle deelnemers vooraf en achteraf een vragenlijst in. Ook daaruit bleek dat er progressie was gemaakt. “Dat was voor ons als werkgever een fijne constatering, al had ik persoonlijk iets meer vooruitgang willen zien bij de deelnemers. Maar ik ben kritisch en leg de lat hoog,” aldus Els. “Hoewel de deelnemers anoniem deelnamen, heb ik wel enkele deelnemers gesproken. De meesten van hen merkten na een week of zes echt wel dat ze zich fitter voelden en beter konden ontspannen.”

Zelf ervaarde Els dit ook. “Ik leerde mijn lichaam beter kennen, maar ook mijn geest. Ik ben geneigd om tot het uiterste te gaan. Omdat je bij BioCheck traint binnen je belastbaarheid, moest ik soms een stapje terugdoen. Dan hoorde ik weer die stem door mijn oortjes: ‘Laat uw tempo rustig zakken’. Terwijl ik juist sneller wilde. Je moet daar gehoor aan geven, want je tijd wordt geblokkeerd zolang je niet in de goede hartslagzone zit. Die professionele begeleiding is een ander pluspunt van BioCheck.”

Wat deelname het LUMC concreet opleverde? “Op korte termijn heeft dit er mogelijk toe geleid dat mensen zich niet ziek meldden,” zegt Els. “Dat is niet direct te meten, maar als medewerkers serieuze vermoeidheidsklachten hebben, is de kans groot dat ze in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Vanuit dat oogpunt ben ik ervan overtuigd dat deelname aan dit programma nooit slecht is. Waar ik benieuwd naar ben, is wat dit op de lánge termijn oplevert. Blijven mensen bewegen doordat ze aan dit programma hebben deelgenomen? Dat gaat BioCheck voor ons in kaart brengen, door later nogmaals contact te zoeken met de deelnemers. Wat ik al zei: die duurzame inzetbaarheid op lange termijn is voor iedereen heel belangrijk.”

Het vervolg

Na het succesvolle eerste traject start in 2023 een tweede traject met LUMC-medewerkers. Dit wordt gefinancierd vanuit een andere subsidie. “De ervaringen zijn zo positief dat we hier graag mee doorgaan,” aldus Els. “Ik hoop dat de positieve verhalen die onze medewerkers mogelijk van collega’s horen het nog aantrekkelijker maakt om aan het BioCheck programma mee te doen. Afhankelijk van de uitkomsten met betrekking tot het structureel bewegen, zouden we kunnen overwegen om de programma’s van BioCheck in de toekomst zelfstandig te gaan financieren. Dat is een flinke investering, maar als we een nog beter beeld hebben van wat deelname oplevert, is dit zeker het overwegen waard.”


Wil je meer weten over de diverse herstel- en vitaliteitsprogramma’s die BioCheck aanbiedt? Kijk op deze pagina of neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden, via https://biocheck.nl/contact/.  

Bron: BioCheck

Datum: 27 maart 2023

Meer nieuws