Skip to main content

Meer patiëntveiligheid en minder medicatieverspilling in CWZ

januari 14, 2023

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen werkt sinds kort met moderne AMiS-PRO medicatie-karren van Alphatron Medical en het slimme medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Door de hierin ingebouwde geautomatiseerde dubbelchecks gaat de controle van medicatie voor toediening aan patiënten nu bijna volledig digitaal. De medicatiemodule wordt bovendien aangestuurd vanuit het EPD, waardoor CWZ één van de eerste ziekenhuizen in Nederland is met een ‘closed loop’ medicatiemanagementsysteem. Dat leidt tot een hogere veiligheid voor de patiënt én tot minder verspilling van medicatie.

Veilig achter slot en grendel

De farmaceutisch medewerker bekijkt in het EPD op de monitor van de medicatiekar de medicatielijst voor de opgenomen patiënten. Vanuit het EPD wordt aan iedere patiënt een persoonlijke lade in de medicatiekar toegewezen. Per patiënt controleert de farmaceutisch medewerker de voorgeschreven medicatie, vult hij de aan de patiënt toegewezen lade in de kar hiermee en zet hij deze klaar op vaste tijden voor toediening. Is de medicatielijst afgewerkt? Dan springt de medicatielade op slot en wordt de kar klaargezet voor de verpleegkundige op de afdeling.

Juiste medicatie, juiste patiënt

De verpleegkundige gaat met de medicatiekar naar de patiënt op de afdeling en scant zijn polsbandje. Op het computerscherm verschijnt nu automatisch het EPD van de patiënt. De verpleegkundige controleert hierin welke medicatie moet worden toegediend aan de patiënt. Met één druk op de knop springt de aan de patiënt toegewezen medicatielade in de kar nu open. De verpleegkundige pakt de medicatie eruit en gaat van start met het veilige medicatietoedieningsproces.

Extra paar ogen ter controle

Vanaf hier helpt MedEye de verpleegkundige door verschillende checks van medicatie over te nemen. Afhankelijk van het soort medicatie controleert de slimme software deze automatisch op bijvoorbeeld juiste stofnaam, juiste hoeveelheid en juiste vorm. Het systeem is in staat de dubbele controles van risicovolle medicatie over te nemen op basis van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI). MedEye kan ook tabletten herkennen en verifiëren dat de juiste dosering wordt toegediend aan de juiste patiënt. Wijkt er iets af? Dan geeft het systeem een foutmelding. Klopt alles? Dan springen alle seinen op groen en kan de verpleegkundige de medicatie veilig aan de patiënt toedienen. Barcodes van oogdruppels, drankjes en poeders leest het systeem uit met de handscanner van de medicatiekar. 

Zien hoe het nieuwe medicatietoedieningsproces in zijn werk gaat? Bekijk dan de video: https://vimeo.com/776160135/2e31b5fc5f.

Efficiënter, veiliger én duurzamer

Zowel de collega’s van klinische farmacie als de verpleegkundigen in de kliniek zijn blij met deze ontwikkeling. Samen zorgen het slimme systeem van MedEye en de moderne medicatiekarren van Alphatron Medical voor een hogere medicatieveiligheid. Deze nieuwe manier van werken meet de medicatie bovendien veel nauwkeuriger af, waardoor er minder van wordt verspild. Het werkt dus ook nog eens een stuk duurzamer! Bovendien wordt het toedienproces van hoog risico medicatie efficiënter voor verpleegkundigen, doordat zij geen collega meer nodig hebben voor de meeste dubbele controles.

Jean-Pierre van Beers, raad van bestuur CWZ: ‘Dit is zo’n mooi voorbeeld van hoe digitalisering in de zorg ons helpt om de veiligheid voor patiënten op een hoger niveau te brengen. Het risico op fouten bij de toediening van medicatie wordt op deze manier nog meer verkleind. Daarnaast werken deze geautomatiseerde medicatiekarren efficiënter en duurzamer, met het oog op de toekomst.’

Enthousiaste samenwerking

CEO Gauti Reynisson van MedEye is enthousiast over de samenwerking met CWZ: ‘Verpleegkundigen hebben een enorme verantwoordelijkheid bij het veilig toedienen van medicatie. In een hectische omgeving met een hoge werkdruk zijn de medicatiecontroles uitgebreid en gedetailleerd, maar ook foutgevoelig. We zijn enthousiast dat CWZ hierop een duidelijke visie heeft en met MedEye kennis en vaardigheden in huis heeft gehaald om verpleegkundigen optimaal te ondersteunen door het automatiseren van dit proces. Samen met een kundige projectgroep hebben we hiermee bereikt dat er tijd wordt bespaard voor de verpleegkundige én de veiligheid voor de patiënt wordt verbeterd!’

Sanne Vrijdag, projectleider Alphatron Medical: ‘Het is ontzettend gaaf om te zien dat CWZ onze visie op medicatieveiligheid deelt en omarmt. Het zorgstation AMiS-PRO heeft een medicatiebox met patient-specifieke lades, die direct vanuit het EPD geopend kan worden. Hierdoor ontstaat een closed-loop medicatie workflow die de medicatieveiligheid op de afdeling maximaliseert. Daarnaast is het een logische en efficiënte werkwijze voor de verpleegkundige. We zijn er enorm trots op een bijdrage te mogen leveren aan deze geoptimaliseerd workflow voor verpleegkundigen. Én op de fijne samenwerking met de projectgroep.’

Bron: CWZ

Datum: 14 januari 2023

Meer nieuws