Skip to main content

Meer traumapatiënten naar juiste traumacentrum dankzij app

april 8, 2023

Utrecht, 5 april – De Trauma Triage App helpt, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Uit een analyse van ruim 80.000 spoedambulanceritten blijkt dat er door gebruik te maken van deze triage-app meer ernstig gewonde patiënten naar een level 1 traumacentrum worden gebracht. De resultaten van dit onderzoek, gestart door het UMC Utrecht, zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Network Open. Niet alleen de app zelf draagt bij aan de resultaten, ook de training vooraf en bewustwording tijdens het gebruik maken verschil. 

Margriet Schneider, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht is blij met de nu wetenschappelijk bevestigde effectiviteit van de Trauma Triage App. “Het onderstreept de ambities van het UMC Utrecht in de acuut complexe zorg en ons traumacentrum. We streven naar state-of-the-art spoedeisende hulp, operatiefaciliteiten en intensive care. Technologie die kan helpen bij de triage past daar in en we zijn er trots op dat deze Utrechtse ontwikkeling landelijk uitgerold zal worden.”?? 

Triage betekent beoordelen, in dit geval van de ernst van een verwonding. In Nederland wordt al decennia gewerkt aan een verbetering van de triage van ernstig gewonde mensen. Er zijn tien level 1 traumacentra in Nederland, waaronder het UMC Utrecht. In principe worden alle zeer ernstig gewonde patiënten (multitraumapatiënten) uit de regio hiernaartoe gebracht. Andere traumapatiënten gaan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.  

De inschatting van ambulanceverpleegkundigen op basis van protocollen en eigen ervaring is daarbij de belangrijkste graadmeter. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, want de toestand van de patiënt is niet altijd duidelijk en kan snel veranderen. De individuele ambulancemedewerker krijgt gemiddeld maar twee keer per jaar te maken met een zeer ernstig gewonde patiënt. Hulp bij het beslissen is daarom welkom. 

De app helpt met beslissen

De Trauma Triage App ondersteunt de beslissing van het ambulancepersoneel, op basis van duizenden eerdere beoordelingen. De zorgverlener voert een aantal waarden in, zoals de leeftijd, mate van bewustzijn en het zuurstofgehalte. Ook de ernst van de verwonding en waar die op het lichaam is kan worden ingevoerd. De app is in de periode van september 2017 en oktober 2019 in het kader van wetenschappelijk onderzoek gebruikt in de ambulanceregio’s Utrecht en Brabant Midden-West-Noord. Vooraf kregen alle medewerkers extra training over waarom de ernst van de verwondingen invloed heeft op de beslissing naar welk ziekenhuis de patiënt wordt vervoerd. 

Hoofdonderzoeker Mark van Heijl: “In die periode is het percentage multitraumapatiënten dat naar een level 1 traumacentrum is gebracht in de regio Utrecht gestegen van 67 naar 75 procent.” Daarvoor was het percentage al jaren stabiel.” Tegelijkertijd bleef het percentage patiënten dat ten onrechte naar een level 1 traumacentrum werd gebracht gelijk. “95 procent van de mensen die acute zorg nodig hebben kunnen naar een level 2 of 3 ziekenhuis. Maar áls er dan iemand ernstig gewond patiënt is geraakt, moet die wel direct naar de juiste plek voor de beste zorg worden gebracht.” 

Hoe nu verder?

Het doel is de Trauma Triage App landelijk in te voeren per 1 januari 2025. De app wordt op dit moment niet gebruikt, omdat er eerst Europese certificering nodig is. “Alle partijen die samenwerken om de triage van deze patiënten te verbeteren hebben dat afgesproken,” zegt Van Heijl. “We willen ernaartoe dat 90 procent van de multitraumapatiënten direct naar een level 1 traumacentrum wordt gebracht. Dat halen we landelijk nog niet, en er is meer nodig dan alleen deze app om dat te bereiken, maar uit deze resultaten blijkt dat de app een deel van de oplossing kan zijn.”  

Het onderzoek is opgezet door het UMC Utrecht maar was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de regionale ambulancevoorzieningen Utrecht en Brabant-Midden-West-Noord en de betrokken traumacentra. De app is gebouwd met hulp van de RAV Utrecht.  “Onze ambulancemedewerkers deden de triage in de regio Utrecht al behoorlijk goed,” zegt Thijs Verhagen, medisch manager van de RAV Utrecht.  “Door gebruik te maken van beslisondersteuning door middel van de app denken we het nog beter te kunnen gaan doen in de toekomst.”

Bron: UMC Utrecht

Datum: 8 april 2023

Meer nieuws