Menskracht voor Zuid

juli 21, 2021

Bestrijden van armoede bij bewoners in Rotterdam Zuid, meer aandacht voor vervoer binnen en naar het gebied en bewoners beter betrekken: op deze thema’s wil de gemeente als partner en financier de komende 10 jaar extra inzetten in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De extra inzet komt boven op de oorspronkelijke pijlers van het programma, namelijk School, Werk, Wonen, Veilig en Cultuur die eerder al werd toegevoegd. Dat staat in de uitgangspuntennota ‘Menskracht voor Zuid’ die het college deze week aanbood aan de gemeenteraad. Deze nota is de opmaat naar de gemeentelijke inbreng in het nieuwe Uitvoeringsprogramma NPRZ 2023-2026.

Wethouder Richard Moti: “We zijn halverwege het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De eerste tien jaar zitten er bijna op en de komende tien jaar staan voor de boeg. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met de coronacrisis. Een goed moment om te kijken of de gemeentelijke uitgangspunten voor het programma nog steeds actueel zijn. Gebleken is dat onder andere de thema’s armoede, vervoer en bewonersparticipatie belangrijke aanvullingen zijn om het leven van mensen die nu op Zuid wonen beter te maken. Dat is ook altijd het uitgangspunt geweest: alle investeringen die we doen op Zuid zijn bedoeld om het leven van de huidige bewoners op Zuid op een positieve manier te veranderen. Met de nota ‘Menskracht voor Zuid’ doen we daar de komende jaren nog een schepje bovenop.“

Bestrijden armoede
Met verschillende nieuwe maatregelen wil de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium hulp en ondersteuning bieden bij schulden. Ook wil de gemeente bestaande maatregelen beter benutten. Voorbeelden zijn de schuldenaanpak Uit de Knoop en Reset. Ook wordt er extra ingezet op het bestrijden van kinderarmoede, bijvoorbeeld door het uitbreiden van het jeugdeducatiefonds naar alle scholen in het NPRZ gebied. Het wijkteam gaat extra hulp en ondersteuning verlenen en er komt meer aandacht voor laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid hangt vaak samen met schuldenproblematiek en belemmert mensen hier een uitweg in te vinden. De verwachting is dat de extra inzet op het bestrijden van kinderarmoede en schulden positieve effecten heeft op de schoolprestaties van kinderen. Ook helpt het aanpakken van armoede en schulden werkzoekenden om weer aan het te gaan.

Lees hier verder

Bron: Persberichten Rotterdam
Datum: 21 juli 2021


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl