Arts en Leefstijl Dr Sunshine

Nascholing Demedicalisatie

Afgelopen maanden heeft de Vereniging Arts en Leefstijl diverse demedicalisatie nascholingen georganiseerd in onder meer Amsterdam, Zwolle en Utrecht. Deze nascholingen zijn een vervolg op de nascholing ‘leefstijl als medicijn bij DM-type 2’

Als behandeling zijn, bij patiënten met type 2 Diabetes (DMT2), gecombineerde leefstijlinterventies gericht op koolhydraatbeperking in de voeding bewezen effectief.

Patiënten gebruiken bij de start van deze leefstijlinterventies vaak medicatie zoals orale medicatie of insuline. De glucosewaarden en symptomen kunnen bij een groot aantal patiënten snel en drastisch verlagen/verminderen door koolhydraatbeperking met als risico een hypoglycemie (bij SU-derivaat en/of insuline). Hierdoor ontstaat de noodzaak tot het afbouwen van medicatie als onderdeel van de leefstijlinterventie.

Vereniging Arts en Leefstijl heeft in samenwerking met o.a. Stichting Langerhans en KeerDiabetesOm een handleiding geschreven over het afbouwen van deze medicatie bij DMT2 patiënten.

Deze handleiding kan alleen veilig worden toegepast na deelname aan scholing over de handleiding. Vereniging Arts en Leefstijl biedt deze scholing in samenwerking bovengenoemde partijen aan.

Leerdoelen

De deelnemer:

  • Weet wat een koolhydraatbeperkte interventie inhoudt, welke in en exclusie criteria belangrijk zijn en welke voorwaarden essentieel zijn voor de start van deze interventie bij de T2DM patiënt.
  • Kent het stappenplan voor de afbouw van medicatie bij T2DM.
  • Weet hoe dit praktisch toegepast dient te worden in de spreekkamer
  • Past direct bovenstaande kennis toe met behulp van patiënten casussen (workshop) zodat de opgedane kennis direct en adequaat in de praktijk toegepast kan worden.

Data & Locaties

Datum: 5 maart 2019
Locatie: Zaans Museum

Of:

Datum: 28 mei 2019
Locatie: Brabant/ Limburg (nader te bepalen)

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor 3 punten voor huisarts, specialist, arts ouderengeneeskunde, Apotheker, POH, diabetesverpleegkundige en diëtisten.

Kosten

Voor leden van Arts en Leefstijl: 125 euro per deelnemer.
Voor niet leden: 175 euro per deelnemer.

Meer info en aanmelden

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Hofplein 20 (Spaces)
3032 AC Rotterdam

Fuse


T 010 226 48 20
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl