Skip to main content

Nieuw zorgpad ETZ voor chronische darmontsteking

juli 13, 2023

De MDL-artsen Marjolein Sikkema en Maurice Lutgens bekijken samen met medisch assistent Anita Langenhoff het dasboard van het digitaal zorgpad IBD.

De Maag-Darm-Leverartsen in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) zijn gestart met een compleet nieuw, digitaal zorgpad voor patiënten met een chronische darmontsteking. De patiënt krijgt hiermee meer inzicht en regie over de eigen ziekte en de behandeling. Hierdoor worden jaarlijks duizenden herhaalconsulten in het ziekenhuis vermeden.


Het zorgpad voor patiënten met inflammatoire darmziekten, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, is volledig geïntegreerd in zowel patiëntenportaal MijnETZ als het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van het ETZ. Het biedt een geheel nieuwe benadering van zorgverlening voor deze groep chronische patiënten. Momenteel loopt een succesvolle pilot met veertig deelnemers, met als doel om zomer 2024 tussen de 2.000 en 2.500 patiënten, oftewel 75 procent van de totale patiëntengroep, te laten profiteren van dit innovatieve zorgpad.

Meer regie

Het digitale zorgpad voor IBD (Inflammatory Bowel Disease, darmziekten die gepaard gaan met ontstekingen) stelt patiënten in staat om meer regie te nemen over hun eigen zorgtraject, met zorg op maat die is afgestemd op hun specifieke situatie. Bij het gebruik van patiëntenportaal MijnETZ ontvangen patiënten uitgebreide informatie over de ziekte en voorgeschreven medicatie, evenals waardevol leefstijladvies. Bovendien krijgt iedere patiënt voor elk digitaal controlemoment een herinnering om bloed te laten prikken en wordt patiënten gevraagd een vragenlijst in te vullen over het verloop van hun ziekte.Het monitoren van de patiënten vindt plaats vanuit hun eigen huis. Als alles in orde is, zijn geen verdere acties vereist. Mochten er toch afwijkingen worden geconstateerd, dan wordt een telefonisch of fysiek consult ingepland met de patiënt. Zo kan tijdig worden ingegrepen als dat nodig is. Omgekeerd kan een patiënt ook heel gemakkelijk zelf een consult aanvragen. Sowieso wordt elk jaar minimaal één consult ter controle door het ziekenhuis gepland.

Voordelen

Dit innovatieve zorgpad biedt tal van voordelen. Ten eerste leidt het tot een aanzienlijke, potentiële daling van het aantal standaard geplande herhaalconsulten, tot maar liefst 4.500 (telefonische) contactmomenten per jaar. Hierdoor wordt kostbare tijd van zorgverleners bespaard en kunnen de MDL-artsen en verpleegkundig specialisten meer aandacht besteden aan urgente patiënten. Ten tweede bevordert het digitale zorgpad de eigen regie van patiënten, waardoor zij meer betrokken worden bij hun eigen zorgproces.

Het zorgpad betekent ook een significante vermindering van registratielast voor zorgverleners. Doordat het zorgpad volledig geïntegreerd is in het EPD, zijn geen overbodige administratieve handelingen nodig. In plaats daarvan kunnen medisch assistenten alle resultaten eenvoudig controleren via een overzichtelijk dashboard in het EPD. Hier is geen externe software voor nodig. Alle informatie is inzichtelijk op één scherm. Als afwijkingen worden geconstateerd, vindt overleg plaats met de MDL-artsen en verpleegkundig specialisten voor de juiste opvolging.

Erg prettig

Dr. Maurice Lutgens, MDL-arts, zegt hierover: “Het digitale zorgpad voor IBD is een verademing in de zorgverlening voor deze patiëntengroep. Het stelt ons in staat om de zorg nauwkeurig af te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt, terwijl we tegelijkertijd de werklast voor zorgverleners verminderen. Het geeft de patiënt ook verantwoordelijkheid voor de eigen zorg, maar wel met een elektronische vinger aan de pols. Ons grote voordeel is de volledige integratie met het eigen EPD waardoor het overzichtelijk blijft voor zorgverleners en patiënten zelf, zonder een wildgroei aan afzonderlijke apps”.
Dr. Marjolein Sikkema, MDL-arts, voegt toe: “Het digitale zorgpad heeft een enorme impact op het leven van onze patiënten met IBD. Ze hebben nu de mogelijkheid om vanuit huis controle te hebben over hun ziekte en ontvangen tijdig de zorg die ze nodig hebben. Het geeft hen rust en vertrouwen in hun behandeling. Ook oudere patiënten ervaren het zorgpad als erg prettig.”

Implementatie

Het ETZ is op basis van de eerste positieve ervaringen van de patiënten vastbesloten om de implementatie van het zorgpad verder uit te breiden, zodat de IBD-patiënten in het ETZ kunnen profiteren van deze innovatieve benadering van zorg.

Bron: ETZ

Datum: 13 juli 2023

Meer nieuws