Skip to main content

Nieuwe Oogziekenhuis Rotterdam komt naast Franciscus Gasthuis

januari 17, 2024

Rotterdam 16 januari 2024 – De raad van bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft, in afstemming met de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam (CMOR), het besluit genomen tot het uitwerken van de toekomstige huisvesting en intentie tot samenwerking op locatie Franciscus Gasthuis van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Vertrek Schiedamse Vest

De maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van Het Oogziekenhuis Rotterdam om nóg beter in te kunnen spelen op de veranderende behoeften en wensen van onze patiënten, vraagt om nieuwe huisvesting. Het Oogziekenhuis gaat zich de komende jaren nog meer richten op de meest complexe oogzorg en onderzoek. Daarnaast blijft het ziekenhuis ook hoge kwaliteit basiszorg bieden. Dit brede aanbod is onder andere van belang voor de opleiding van de toekomstige oogartsen. Ook zorgt de grote patiëntengroep ervoor dat we wetenschappelijk onderzoek kunnen blijven doen om de kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren.

“We willen de beste oogzorg blijven geven aan onze patiënten in een duurzame omgeving die is toegerust op de toekomstige ontwikkelingen en nog meer gericht is op samenwerking. En dat kan niet in het huidige gebouw aan de Schiedamse Vest, ook niet met zeer kostbare en ingrijpende verbouwingen.”, aldus Yvonne Koppelman, voorzitter raad van bestuur.

Een uitgebreid voortraject

Het besluit tot nieuwbouw volgt op uitgebreide verkenningen samen met interne en externe stakeholders en adviseurs. Ook de zorgverzekeraars zijn intensief betrokken bij dit traject. De grootste zorgverzekeraars van Het Oogziekenhuis, Zilveren Kruis, VGZ, CZ en DSW hebben zich positief uitgesproken over het behoud van geconcentreerde oogzorg onder het dak van een zelfstandig categoraal Oogziekenhuis en hebben zich bereid verklaard om de noodzakelijke nieuwe huisvesting financieel te ondersteunen.
Martin Groenenberg, senior manager zorginkoop Zilveren Kruis: “In het Integraal ZorgAkkoord hebben partijen zich gecommitteerd aan het gezamenlijk toewerken naar een toekomstbestendige zorginfrastructuur in de regio. Dat vraagt zorgvuldigheid en goede planvorming. Vanaf het begin zijn er tussen zorgverzekeraars en Het Oogziekenhuis constructieve gesprekken gevoerd met als resultaat een mooie stap richting toekomstbestendige huisvesting, goede samenwerking in de regio en toegankelijke oogzorg.”
Tijdens de verkenningen werden door Het Oogziekenhuis met omliggende ziekenhuizen gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van nieuwbouw op locatie en over de mogelijkheden tot intensivering van samenwerking.

Yvonne Koppelman: “In de afgelopen maanden hebben we zeer constructieve en plezierige gesprekken gevoerd met collega-ziekenhuizen in Rotterdam. Daaruit volgden serieuze en hele mooie opties. Het was dan ook zeker geen eenvoudige keuze. Uiteindelijk is de voorkeur uit gegaan naar Franciscus en ik ben de collega’s van de collega-ziekenhuizen zeer dankbaar voor hun inzet, het meedenken, vertrouwen én geduld. De bestaande goede samenwerking binnen de regio Rijnmond en daar buiten blijft uiteraard bestaan, ondanks de voorgenomen verhuizing.”

Waarom locatie Franciscus Gasthuis

De toekomstige bouwontwikkelingen van Franciscus bieden extra kansen om synergie
door middel van gezamenlijke bouw te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik maken van elkaars voorzieningen, ruimtes en faciliteiten. Daarnaast is Franciscus voor Het Oogziekenhuis bekend terrein omdat reeds sinds jaren  de oogartsen van CMOR werkzaam zijn op de afdeling Oogheelkunde van Franciscus. “De beoogde samenwerking met Het Oogziekenhuis past bij onze strategie als topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ruimte voor onderzoek en opleiden en focus op regionale samenwerking. Daarnaast geeft de komst van Het Oogziekenhuis een verdere impuls aan de ontwikkeling van het gebied Groot Franciscus.”, aldus Peter-Willem  van Lindenberg, lid raad van bestuur.

Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt geen onderdeel van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Het blijft een zelfstandig ziekenhuis waar het categorale karakter van de oogzorg geborgd blijft. In de uitwerking van de plannen zal daarnaast samen met Franciscus worden onderzocht in hoeverre er behoefte is bij patiënten om oogzorg te blijven bieden in meerdere buitenpoliklinieken, zoals nu bijvoorbeeld reeds gebeurt in het centrum van Rotterdam door onze optometristen.  

De komende jaren

Koppelman: “Komende jaren zal Het Oogziekenhuis haar activiteiten op de Schiedamse Vest continueren zoals onze patiënten dat al jaren van ons gewend zijn. Ondertussen werken we samen met Franciscus aan onze toekomst. Zowel aan de kansen die er liggen op het gebied van samenwerking als de verdere uitwerking, ontwerp en bouw van de huisvesting. De verwachting is dat Het Oogziekenhuis niet eerder dan 2030 verhuist naar zijn nieuwe locatie.”

Bron: Het Oogziekenhuis Rotterdam

Datum: 17 januari

Meer nieuws