Skip to main content

NWO, KNAW en UNL: bedreigingen wetenschappers volstrekt onacceptabel

december 15, 2021

De bedreigingen aan het adres van wetenschappers maken een volwaardig debat over omstreden kwesties onmogelijk. Zij tasten de persoonlijke veiligheid van onze onderzoekers aan, die hun kennis ten dienste stellen aan het publieke debat, en brengen daarmee schade toe aan onze kennissamenleving. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Universiteiten van Nederland (UNL) veroordelen deze bedreigingen met de grootst mogelijke kracht. De organisaties roepen onze overheid, maar ook alle weldenkende burgers op om zich duidelijk uit te spreken tegen dit online vandalisme.

De oproep van KNAW, NWO en UNL volgt op de publicatie door viroloog Marion Koopmans van persoonlijke bedreigingen aan haar adres. Maar helaas is zij geen uitzondering; er is in toenemende mate een verruwing van het debat gaande, met name online. President van de KNAW Ineke Sluiter: ‘Wij vragen van onze onderzoekers om een actieve bijdrage te leveren aan het oplossen van grote problemen en aan het maatschappelijk debat. Het is onbestaanbaar dat zij bij dat werk op deze manier bejegend worden. Steun onze onderzoekers!”  

Marcel Levi voegt daaraan toe: “De maatschappij heeft veel te danken aan de wetenschappers die onvermoeibaar de coronacrisis proberen onder de duim te krijgen. Zij verdienen het niet om geconfronteerd te worden met dergelijk verbaal terrorisme.”

Pieter Duisenberg, voorzitter Universiteiten van Nederland: “De inbreng van de wetenschap is onontbeerlijk in ieder breed maatschappelijk debat. We mogen het niet normaal gaan vinden dat wie zich als wetenschapper uitspreekt, bedreigd wordt. Daarom richten we als Universiteiten van Nederland naar voorbeeld van PersVeilig een platform op waar iedere wetenschapper en instelling terecht kan voor hulp en advies.”

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert 9 onderzoeksinstituten. NWO financiert iets meer dan 7.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

© 2021 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Datum: 15 december 2021

Bron: NWO

Meer nieuws