NWO komt met nieuw financieringsinstrument om Open Science te stimuleren

‘Open Science Fund’ volgende stap in erkennen en waarderen

Den Haag, 1 december

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) lanceert het ‘Open Science Fund’, een nieuw financieringsinstrument dat bedoeld is om Open Science een impuls te geven. Via het programma kunnen projecten financieel worden ondersteund op het brede terrein van Open Science, bijvoorbeeld projecten gericht op vernieuwende manieren van (open) publiceren, het delen van FAIR data of software of projecten die bijdragen aan de cultuurverandering die nodig is. Het Open Science Fund is een nieuw middel om de onderzoekers ook te erkennen en te waarderen voor open onderzoekpraktijken.

Het Open Science Fund staat open voor onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden. De bedoeling is onderzoekers te ondersteunen bij het – over de volle breedte van Open Science – ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve manieren om onderzoek open, vrij toegankelijk, transparant en herbruikbaar te maken. In de eerste ronde is 1 miljoen euro beschikbaar voor projecten tot maximaal 50.000 euro. Het Open Science Fund is een belangrijke volgende stap in het erkennen en waarderen van open onderzoekspraktijken.

Stan Gielen, voorzitter van NWO, over het doel van het Open Science Fund: “Open Science vergt een cultuurverandering. Die proberen we op zoveel mogelijk manieren te bewerkstelligen, maar niet alleen via voorwaarden en regels. Het is cruciaal dat we de – groeiende groep – onderzoekers die Open Science al in de praktijk brengen verder uitdagen en daarvoor belonen. Dat is wat wij met het Open Science Fund hopen te bereiken”.

Impact

Open Science is de beweging die staat voor een meer open en participatieve onderzoekspraktijk waarbij publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedeeld worden en voor hergebruik beschikbaar gesteld worden. Het gaat hierbij om een systeemverandering in de wijze waarop wetenschap en onderzoek worden uitgevoerd en gewaardeerd: een verschuiving van het accent op publicaties van vooral positieve resultaten in wetenschappelijke tijdschriften naar het delen van alle beschikbare kennis, zoals onderzoekshypothesen, methoden en technieken, en onderzoeksgegevens in diverse stadia van het onderzoek. Uiteindelijk leidt Open Science tot meer impact, zowel op wetenschap als op maatschappij.

NWO zet zich al lange tijd in voor de transitie naar Open Science. Publicaties voortkomend uit NWO-financiering moeten daarom Open Access beschikbaar zijn. Ook onderzoeksdata gegenereerd tijdens NWO-projecten moeten zo open als mogelijk beschikbaar gesteld worden. De lancering van het Open Science Fund sluit ook aan bij het nationaal programma ‘erkennen en waarderen’ en het position paper ‘Ruimte voor ieders Talent’ dat een jaar geleden door VSNU, ZonMw, KNAW en NWO werd gepubliceerd.

Het Open Science Fund is vandaag opengesteld. Toekenningen worden verwacht in de zomer van 2021

Datum: 1 december
Bron: NWO

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Hofplein 20 (Spaces)
3032 AC Rotterdam

Fuse


T 010 226 48 20
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl