Skip to main content

Onderzoek toont aan dat deel van patiënten op SEH onder invloed is van zware pijnstillers

maart 12, 2024

Vijftien procent van de mensen die op de Spoedeisende Hulp (SEH) binnen komen, blijkt al zware pijnstillers te gebruiken. Dit toont onderzoek van Rijnstate in samenwerking met het Radboudumc en CWZ aan. Met deze kennis hopen de onderzoekers bij te dragen aan het bewustzijn onder zorgverleners.

De afgelopen jaren steeg het gebruik van zware pijnstillers in Nederland fors, met name van het middel oxycodon. Patiënten kunnen bij het gebruik van deze middelen last krijgen van hinderlijke bijwerkingen en een deel daarvan raakt eraan verslaafd. Het was tot voor kort onbekend hoeveel patiënten die op de Spoedeisende Hulp (SEH) komen deze middelen gebruiken en hiervan problemen ervaren.

Onderzoekers van Rijnstate, Radboudumc en CWZ onderzochten samen hoe veel patiënten op hun SEH’s pijnstillers gebruiken. SEH-artsen Joris Holkenborg (Rijnstate) en Nicole Kraaijvanger (inmiddels werkzaam in LUMC Leiden) startten in 2019 in Rijnstate de studie ‘Vóórkomen van gebruik en misbruik van pijnstillers’. In 2020 volgden ook de SEH’s van het Radboudumc en CWZ.

Er werden in totaal 997 SEH-patiënten gescreend op basis van hun medicatiegegevens, waarvan ruim 15 procent deze zware pijnstillers gebruikten. Ruim één vijfde van hen vertoonde tekenen van het misbruik van pijnstillers. Bovendien was er bij 10 procent van de gebruikers van pijnstillers sprake van een verslaving aan opioïde pijnstillers. Het misbruik van pijnstillers werd vaker gezien bij patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis.

“We moeten er op de SEH echt alerter op zijn dat we deze problemen herkennen,” vindt Joris Holkenborg. “Het zou mooi zijn als er in de geneeskunde-opleiding meer aandacht voor komt. Cijfers tonen aan dat het gebruik van zware pijnstillers in Nederland de laatste jaren fors is toegenomen. Met alle vervelende gevolgen van dien, zoals obstipatie, depressieve klachten en sufheid.”

Meer bewustzijn onder SEH-personeel

Studie wees uit dat een relatief groot aantal SEH-patiënten pijnstillers gebruikt. De onderzoekers hopen met de resultaten van de studie bij te dragen aan het bewustzijn onder zorgpersoneel. Zij wijzen erop dat SEH-personeel een rol kan gaan spelen in het signaleren van problematisch opioïde-gebruik en het starten van passende hulp.

De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in het Journal of Evaluation of Clinical Practice. Ervaart u zelf problemen met het gebruik van zware pijnstillers? Neem dan contact op met uw voorschrijvend behandelaar.

Bron: www.rijnstate.nl   

Datum: 12 maart 2024

Meer nieuws