Skip to main content

Oogartsen en patiënten strijden samen voor betere zorg bij sterke bijziendheid

februari 4, 2023

Utrecht/Rotterdam, 2 februari 2023 – De zorg voor mensen met sterke bijziendheid (hoge myopie) moet veel beter. Dat blijkt uit onderzoek van de Oogvereniging en het Erasmus MC. Een publicatie over dit onderzoek is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Ophtalmic and Psychological Optics. Artsen en patiënten hebben het onderzoek in nauwe samenwerking met elkaar uitgevoerd én slaan de handen ineen voor vervolgstappen. 

Zowel oogartsen als patiënten zijn ondervraagd. Patiënten met sterke bijziendheid (-6 of sterker) maken zich veel zorgen over het risico dat ze lopen op bijvoorbeeld een netvliesloslating of om slechtziend of blind te worden. Controle van de binnenkant van het oog is heel belangrijk bij deze groep mensen, maar ze lopen aan tegen gebrekkige samenwerking tussen zorgverleners. Ook zijn ze ontevreden over de informatie die ze van hen krijgen.

Artsen maken zich op hun beurt veel zorgen over het toenemende aantal mensen dat te maken krijgt met sterke bijziendheid, met alle risico’s van dien. Ze dringen aan op het ontwikkelen van medische richtlijnen voor controle en behandeling.

Samen de zorg verbeteren

Luuk-Jan Boon, directeur Oogvereniging: ‘Onze patiëntengroep heeft het initiatief genomen voor het onderzoek onder patiënten en samen met oogartsen hebben ze het onderzoek uitgevoerd. We zijn er trots op dat dit tot een wetenschappelijke publicatie heeft geleid, dat is heel bijzonder. En het blijft niet bij deze publicatie: oogartsen en patiënten gaan samen aan de slag om de zorg voor mensen met sterke bijziendheid te verbeteren.’ 

Prof. dr. Caroline Klaver (Erasmus MC en Radboudumc): ‘Het is voor oogzorgverleners een echte ‘eye-opener’ dat bijzienden de beste informatie over hun aandoening helemaal niet bij de oogarts halen. Hier is dus nog een aanzienlijke verbeterslag nodig.’

Vervolgstappen

Op basis van het onderzoek doen de Oogvereniging, patiënten en onderzoekers verschillende aanbevelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van de informatie voor patiënten en om het ontwikkelen van internationale behandelrichtlijnen. 

De Oogvereniging, het Erasmus MC, Het Oogziekenhuis Rotterdam, het Radboudumc, het Myopie-complicatie-team van samenwerkende oogartsen, en het Myopie Netwerk NL werken nauw samen. De partijen hebben met elkaar afgesproken dat ze deze vervolgstappen verder gaan uitwerken. Als eerste op de agenda staat het beschikbaar maken van toegankelijk informatie voor patiënten.

Over de Oogvereniging

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor mensen met een oogaandoening. De Oogvereniging is in Nederland het aanspreekpunt voor vragen over ogen, zien en niet (goed) zien. De organisatie deelt informatie die betrouwbaar is, komt op voor de belangen van mensen met een oogaandoening en brengt hen met elkaar in contact.

Over het myopie complicatie team

Het Myopie-complicatie-team is een groep van samenwerkende oogartsen met verschillende aandachtsgebieden uit diverse ziekenhuizen. Het team zet zich in om de veelomvattende zorg bij hoge myopie te dragen en uit te wisselen binnen de oogheelkunde.

Bron: Oogvereniging

Datum: 4 februari 2023

Meer nieuws