Skip to main content

Opgehokt ‘vrije uitloop’ ei misleidt tijdens Paasontbijt

maart 28, 2024

Deze Pasen zullen er ongemerkt nog heel veel ‘ophokeieren’ worden gegeten in Nederland. Consumenten worden namelijk misleid door teksten en afbeeldingen op verpakkingen van vrije uitloopeieren. Veel van deze verpakkingen suggereren een ‘vrij en blij buitenleven’ voor leghennen, terwijl de laatste jaren de kippen het overgrote deel van de tijd verplicht opgehokt werden. Foodwatch stapt daarom naar de Reclame Code Commissie.

Vrije uitloop kippen zaten maanden lang verplicht opgehokt vanwege de aanhoudende vogelgriep. Veel vrije uitloopkippen zijn zelfs hun hele leven niet naar buiten geweest, al wordt op heel veel doosjes vrije uitloopeieren gesuggereerd dat dit wel zo is. Het grotendeels opheffen van de landelijke ophokplicht voor pluimvee afgelopen dinsdag is dan ook heel goed nieuws voor heel veel dieren in ons land. Alleen niet voor een derde van alle Nederlandse leghennen die nog onder aanhoudende regionale ophokplichten vallen. Dat betekent dat van iedere drie leghennen in Nederland er eentje nog steeds niet naar buiten mag. De afgelopen 41 maanden gold er 37 maanden een gehele of gedeeltelijke ophokplicht. 

Voedselwaakhond Foodwatch lanceert daarom een campagne tegen de misleiding op de verpakkingen van vrije uitloopeieren. Foodwatch eist dat de verpakkingen worden aangepast zodra er een ophokplicht is en stapt samen met haar supporters naar de Reclame Code Commissie.

De Europese Unie heeft onlangs onder lobbydruk vanuit de agro-industrie en de supermarkten besloten dat eieren van opgehokte kippen onbeperkt als ‘vrije uitloop’ eieren mogen worden verkocht, ook bij langdurige ophokperiodes. Eerder gold dit voor maximaal 16 weken en moesten ze daarna als scharrelei verkocht worden. Zo kunnen nu zelfs de eieren van kippen die nooit in hun leven naar buiten kunnen als ‘vrije uitloop’ eieren verkocht blijven worden. Er hoeft ook niet meer als waarschuwing een sticker op het doosje om consument erop te wijzen dat de kip opgehokt zat. Sterker nog, op sommige doosjes staat nog steeds dat kippen vrij kunnen bewegen buiten in de open lucht en dat “bossen en struiken zorgen voor beschutting”, zoals bij Albert Heijn vrije uitloopeieren. Op de doosjes van Blije Kip eieren zie je een vrij dansende kip in een veld en staat er dat de kippen lekker naar buiten kunnen “wanneer ze maar willen”.

Dat Europa heeft gelegaliseerd dat opgehokte eieren als ‘vrije uitloop’ eieren verkocht worden, vindt Foodwatch kwalijk. De fabrikanten doen er met allerlei feitelijke onjuiste claims nog een leugenachtig schepje bovenop. Daarom stapt de voedselwaakhond naar de Reclame Code Commissie om te eisen dat producenten ten tijde van ophokplichten eerlijk zijn op de verpakking en niet langer beweren dat kippen vrij naar buiten kunnen.

In de klachten neemt Foodwatch ook misleiding op eierdoosjes van biologische eieren mee. Europa stond al langer toe dat, ondanks een langdurende ophokplicht, de benaming ‘biologisch’ mag blijven staan. Ook deze doosjes misleiden over de vrijheid van de kippen tijdens een ophokplicht, zoals met een weids bloemig grasveld waar de kippen op rondlopen (Bio Organic van Lidl)

Een ophokplicht ontneemt vrije uitloopkippen meer dan 90% van hun leefruimte. Als consumenten dit weten, dan kunnen ze zelf bepalen of ze kiezen voor minder, geen of andere eieren. Zo hebben biologische kippen bijvoorbeeld meer binnenruimte dan vrije uitloopkippen. Een haast permanente ophokplicht waarbij producenten mogen misleiden over de vrijheid van kippen zal niet zorgen voor verbeterd welzijn van deze dieren.

Foodwatch pleit daarom voor een dierwaardige veehouderij en vindt dat consumenten structureel eerlijk moeten worden geïnformeerd over de wijze waarop dieren zijn gehouden. Alleen op die manier kunnen consumenten daadwerkelijk weloverwogen keuzes maken. Om haar klacht bij de Reclame Code Commissie kracht bij te zetten roept Foodwatch consumenten op een petitie te tekenen voor een verbod op onjuiste informatie.

Bron: www.foodwatch.nl

Datum: 28 maart 2024

Meer nieuws