Skip to main content

Opnameplein zorgt voor minder wachttijd en beter voorbereide patiënten

november 10, 2023

Sinds kort hoeven patiënten die in Ziekenhuis Rivierenland geopereerd worden zich minder lang van tevoren te melden in het ziekenhuis. Dit komt omdat de verpleegkundige intake al voorafgaand aan de opnamedag plaatsvindt en het zogenoemde Opnameplein dichter bij de operatiekamers ligt. Voor patiënten betekent dit dat ze zich beter kunnen voorbereiden op de operatie en de opname soepeler verloopt.

Alle voorbereiding op 1 moment

‘Patiënten die voor een operatie komen, zijn vaak zenuwachtig,’ vertelt verpleegkundige Sarah van Trigt. ‘En dat is logisch, want een ingreep is altijd spannend. Voorheen kwamen patiënten op de dag van opname naar het ziekenhuis en moest er nog veel informatie opgevraagd en gedeeld worden. Het gesprek met een verpleegkundige vindt nu vooraf plaats op de polikliniek tegelijk met het gesprek met de anesthesioloog en de inventarisatie van het medicijngebruik. Voorheen waren dit drie afspraken op aparte momenten. Nu hoeft de patiënt hiervoor dus maar één keer naar het ziekenhuis te komen. En kunnen we de patiënt voor de opname goed voorbereiden, waardoor de patiënt goed weet wat hem te wachten staat en de opname zo soepel mogelijk verloopt. 

Goede voorbereiding is het halve werk

‘Doordat het gesprek met de verpleegkundige nu verder voorafgaand aan de operatie plaatsvindt, ervaart de patiënt meer rust’, aldus Tamara Spruijt, unitmanager van het Opnameplein. Ze komen beter voorbereid naar het ziekenhuis en kunnen dus tijdig bijvoorbeeld vervoer of hulp thuis regelen.
Ook voor de zorg is het fijn dat eventuele bijzonderheden eerder in beeld komen. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een eenpersoonskamer of wat te doen in geval van een verhoogd risico op een delier. Maar ook overige disciplines als een transferverpleegkundige of geriatrisch verpleegkundige kunnen voor opname al om advies gevraagd worden. Hierdoor kunnen processen in de fase voor de opname al opgestart worden, zodat patiënten niet onnodig lang in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Herstel in de thuissituatie wordt door bijna alle patiënten fijner gevonden en dat is ook beter voor de snelheid van het herstel.’ 

Korter verblijf

Omdat patiënten in een eerder stadium worden voorbereid op de operatie kunnen zij zich ook korter voorafgaand aan de operatie melden in het ziekenhuis. Dit heeft ook te maken met het feit dat het Opnameplein dichter bij de operatiekamers ligt dan de verpleegafdelingen waar patiënten eerst opgenomen werden voorafgaand aan een operatie. In plaats van 2 uur van tevoren komen de patiënten nu 1 uur tot 5 kwartier voor hun operatie naar het ziekenhuis. ‘Dit is fijn voor de patiënten, merkt Sarah van Trigt die regelmatig te vinden is op het Opnameplein. ‘Want wachten in de wachtkamer maakt dat je je nog niet echt patiënt voelt.’
 
‘Met de komst van het Opnameplein is er ook op de verpleegafdeling meer tijd en aandacht voor de patiënten die daar verblijven. De processen van opname en herstel die elkaar verstoorden zijn nu uit elkaar gehaald. Dat is fijn voor de verpleegkundigen op de verpleegafdeling, maar het draagt zeker ook bij aan een betere kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg’, licht Tamara Spruijt tot slot enthousiast toe.

Datum: 10 november 2023

Bron: https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/

Meer nieuws