Skip to main content

Patiënten met staar aan twee ogen hebben nog maar één operatie nodig in Bravis

februari 28, 2024

Sinds dinsdag 6 februari is het voor Bravis-patiënten met staar mogelijk om in één operatie geholpen te worden aan allebei de ogen (een bilaterale staaroperatie). Dit heeft veel voordelen. Patiënten herstellen sneller, ervaren minder ongemak en ze hoeven minder vaak op controle te komen. Kees de Maertelaere was de eerste patiënt die een dubbele staaroperatie onderging: “Toen ik de keus kreeg, heb ik geen moment getwijfeld. Het idee dat ik maar één keer in plaats van twee keer geopereerd hoefde te worden, nam voor mij veel spanning weg. Mijn verwachtingen waren hoog, maar dat ik dezelfde avond al beter kon zien dan voor de operatie, dat had ik nooit durven dromen”.

“Veel mensen die last hebben van staar, hebben dit aan beide ogen”, legt oogarts Paul Ernest uit. “Normaal gesproken wordt eerst één oog geopereerd en twee weken later het tweede oog. Een dubbele staaroperatie bestaat nog steeds uit twee operaties, maar deze vinden meteen na elkaar plaats”.

Sneller herstel en minder ongemak

Meteen na de operatie mag de patiënt weer naar huis. De eerste dagen na de operatie krijgt de patiënt vaak hulp van de thuiszorg of van familie. Bijvoorbeeld voor het toedienen van oogdruppels en het vervoer van en naar het ziekenhuis. Na twee weken is het oog grotendeels hersteld. “Voorheen begonnen we dan pas aan het tweede oog”, geeft Paul aan. “Dat zorgde voor wat extra ongemak. Want tijdens een staaroperatie corrigeren we ook de sterkte van de ogen. Dit betekent dat een patiënt twee weken lang, twee verschillende oogsterktes had. Door de ogen meteen achter elkaar te opereren herstellen patiënten sneller, is het ongemak van twee verschillende sterktes weg en hoeven patiënten maar één keer hulp te vragen”.

“Er gaat een wereld voor mij open”

Inmiddels zijn er acht patiënten met staar volgens de nieuwe methode geopereerd. “We zijn begonnen met een kleine groep, maar de resultaten en reacties van patiënten zijn zo positief dat de we de operatie voortaan als standaard willen aanbieden”, aldus Paul. Ook Kees de Maertelaere kijkt positief terug op zijn operatie: “Ik heb er helemaal niets van gemerkt dat het de eerste keer was. Anderhalf uur nadat ik mij gemeld had stond ik weer buiten. En hoe snel mijn zicht terug was, daar heb ik mij echt over verbaasd. ’s Avonds kon ik al beter zien dan voor mijn operatie. Ik kan weer TV kijken zonder bril op en ik zie verkeersborden weer van grote afstand. Er gaat een wereld voor mij open”. 

Bron: https://www.bravis.nl/

Datum: 28 februari 2024

Meer nieuws